Fotogaleria

ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Nadchodzące wydarzenia

  1. Posiedzenie Zarządu Oddziału

    25 czerwca @ 16:00 - 18:00

ZNP opiniuje projekt rozporządzenia ws. podstawy programowej

24 maja 2024

ZNP opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji ws. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

OPINIA ZNP

Warszawa 15.05.2024r.                            

Pani Joanna Mucha

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego odpowiadając na pisma DKOTC-WPP.400.40.2024.MM; DKOTC-WPP.400.31.2024.MM dotyczące zaopiniowania projektów:

uprzejmie informuje, iż środowisko nauczycielskie pozytywnie przyjęło zapowiedź resortu dotyczącą zredukowania zakresu wymagań aktualnych podstaw programowych kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół i wielokrotnie wyrażało przekonanie o przeładowaniu podstaw zbyt dużym zakresem wiedzy w stosunku do godzin przypadających na cykl kształcenia, wskazując jednocześnie, że nauczanie skupia się na wymaganiach, które sprawdza się podczas egzaminów kończących etapy edukacyjne. 

Jednakże nauczyciele są zaniepokojeni zbyt szybkim tempem prac związanych z propozycjami ograniczenia zakresu wymagań podstaw programowych: w styczniu wypracowano wstępne zmiany, w lutym przeprowadzono prekonsultacje społeczne, a kwiecień – maj,  to uzgodnienia międzyresortowe. Podpisanie nowelizacji rozporządzeń resort planuje w terminie do 20 czerwca 2024 roku i zmiana ta obowiązywać będzie od roku szkolnego 2024/2025.

W opinii nauczycieli zaprojektowanie rozwiązań w takim terminie, wzbudza obawy o jakość zmian. Według nich, są to zmiany nie do końca przemyślane i dokonywane bez spójnej koncepcji. Uważają je za działania pozorne, bowiem nastąpiły tylko przesunięcia treści programowych i celów kształcenia oraz wykreślenie bez uzasadnienia przypadkowych treści podstawy. Według ich opinii są to zmiany kosmetyczne i nie spełniają ich oczekiwań.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę, iż  dodanie do realizacji podstaw programowych wymogu stosowania w pracy z uczniami założeń uniwersalnego projektowania bez przygotowania metodycznego nauczycieli jest nieporozumieniem. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie uniwersalnego projektowania w procesie uczenia się nie jest jeszcze w naszym systemie edukacyjnym powszechne. Zdaniem związku, aby realizować proces dydaktyczny pracy z uczniem w oparciu o założenia uniwersalnego projektowania, nie wystarczy popularyzowanie samej idei. Wdrożenie tej metodyki w szkole jako powszechnie stosowanego podejścia wymaga między innymi zmian w organizacji pracy szkoły, w tym w kształceniu i powszechnym szkoleniu nauczycieli, w finansowaniu szkoły oraz zaspokojeniu indywidualnych potrzeb uczniów.

Z nadesłanych szczegółowych opinii poszczególnych podstaw programowych np. „historii – przyjęcie zasady projektowania uniwersalnego nie znajduje odzwierciedlenia w analizie treści podstawy programowej, gdyż przez dobór treści nie buduje zainteresowań uczniów, bo ogranicza treść, nie podtrzymuje wysiłku jaki trzeba włożyć w analizę treści, bo ją selektywnie ,,wycina”, nie kształtuje umiejętności samoregulacji, bo narzuca i ogranicza zakres wiedzy, dobór ,,okrojonej” treści, tworzy niewidzialną granicę, bo skąd uczeń ma wiedzieć, czego nie wie , bo mu to ,,zabrano” z horyzontu.  Tak przygotowana podstawa programowa nie daje uczniom możliwości indywidualnego wyboru i autonomii, przez przejęcie kontroli nad własną nauką między innymi. poprzez możliwość pracy nad tekstem historycznym w przestrzeni cyfrowej.

Brak jest w podstawie programowej, pomimo zapewnień autorów o przyjęciu zasady projektowania uniwersalnego, zwiększania istotności celów i zadań, różnicowania wymagań i zasobów, odniesień do technik wspierających współpracę i grupę, a co najważniejsze informacji o sposobie udzielania informacji zwrotnej zorientowanej na mistrzostwo”.

W opinii Związku, wymóg dotyczący stosowania w pracy z uczniami założeń uniwersalnego projektowania resort edukacji winien rozważyć przy wprowadzeniu do szkól nowych podstaw programowych.

Z poważaniem,

Wiceprezes ZG ZNP

Urszula Woźniak /-/