Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Ubezpieczenia

 


logologo_KlubNAU_small

……………………………………………………………………………….

Agentem ubezpieczeniowym w Oddziale ZNP w Rybiku jest koleżanka Bożena Ucherek

tel.kontaktowy: 509 925 066
adres e-mail: bozenaucher@wp.pl


Członkowie ZNP objęci związkowym ubezpieczeniem NNW

2021 rok -nr polisy WA50/000400/17/A/000463

nau o1

nau o2

..

2020 rok -nr polisy WA50/000400/17/A/000332

2019 rok- nr polisy:  WA50/000400/17/A/000193

Zgłoszenia szkody należy realizować na stronie internetowej :

https://nau.pl/szkody/


Oferta telefonii komórkowej w NAU

oferta NAU komórkowa


ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ UBEZPIECZENIA OC NAUCZYCIELA I PRACOWNIKA OŚWIATY, OC DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Pracowników oświaty zapraszam do skorzystania z ubezpieczenia  

 BEZPIECZNA RODZINA

które obejmuje  ochroną ubezpieczeniową nie tylko pracowników oświaty, ale także członków ich rodzin. Ubezpieczenie chroni pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków w domu, w szkole na wycieczce, na wyjazdach podczas wakacji w kraju i poza granicami.

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki powinien być plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. Program BEZPIECZNA RODZINA zapewnia ubezpieczonym kompleksową pomoc i wsparcie finansowe na wypadek takich właśnie zdarzeń:

 ZAKRES UBEZPIECZENIA

BR stronaŚwiadczenie na wypadek śmierci w wyniku NW: 70 000 zł

Korzyści z uczestnictwa:

Możemy włączyć do ubezpieczenia swoich najbliższych:

Składka miesięczna za ubezpieczenie tylko 12,00 zł  za osobę

Jeżeli  Was przekonałam i zdecydowaliście się na zawarcie ubezpieczenia, proszę o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie na adres biura ZNP w Rybniku

Skorzystajcie, bo warto, to się opłaca !

Tel.kontaktowy: 509 925 066; Bożena Ucherek, adres e-mail: bozenaucher@wp.pl

Dodatkowym bonusem do ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA, EDUKACJA oraz EDUKACJA EMERYT jest KLUB NAUCZYCIELA, program lojalnościowy, który zapewnia szereg przywilejów pracownikom oświaty.

EDUKACJA EMERYT

To kontynuacja ubezpieczenia Edukacja po przejściu na emeryturę. Preferencyjne warunki ubezpieczenia oraz zakres i rodzaje świadczeń dostosowane są do potrzeb wynikających z etapu życia ubezpieczonych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 69. roku życia, w tym również pełnoletnie dzieci, współmałżonek lub partner ubezpieczonego.

W terminie do 3 miesięcy od przejścia na emeryturę ubezpieczony może skorzystać z oferty
z ograniczonymi karencjami oraz bez badań medycznych.

KLUB NAUCZYCIELA

Korzyści uczestnictwa:

Lista Partnerów KLUBU NAUCZYCIELA dostępna na stronie www.klub-nauczyciela.pl

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

Specjalnie dedykowane pożyczki dla pracowników oświaty. Na bardzo korzystnych warunkach. Na dowolny cel (gotówkowe, remontowe, na samochód). Okres spłaty od 12-60 miesięcy.

Korzyści:

PAKIET OCHRONNY DLA OŚWIATY

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pracowników i placówek oświaty w InterRisk TU SA to preferencyjna oferta tylko dla szkół, które korzystają z Ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży. Wyjątkowość oferty polega na jej unikalnych na rynku parametrach cenowych oraz zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

OC dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych Obowiązuje na terenie RP i pozostałych krajów Europy, obejmuje:

OC DLA DYREKTORÓW/ ZASTĘPCÓW I PEŁNIĄCYCH OBOWIĄZKI DYREKTORA – obowiązuje na terenie RP
i obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

OC PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody związane z działalnością prowadzoną przez placówkę oświatową.

Poza tym ochrona obejmuje OC najemcy nieruchomości, wynajmującego, pracodawcy oraz za szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych na stołówce szkolnej.

UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW   UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW  UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW

ubezpieczenie pojazdów

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ZK, NNW, Szyby, ASS przygotowane specjalnie na potrzeby nauczycieli, pracowników oświaty i ich rodzin.

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa  negocjuje specjalne, dodatkowe zniżki w ubezpieczeniu komunikacyjnym dla swoich klientów oraz ich rodzin.

Ubezpieczenie komunikacyjne to OC (Odpowiedzialność Cywilna), AC (Autocasco), ZK (Zielona Karta), NNW(Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Komunikacyjnych), Szyby (Ubezpieczenie Szyb), ASS (Assistance drogowy).

Dzięki szerokiej ofercie produktowej na życzenie Klienta możemy ubezpieczyć samochód we wskazanym przez niego Towarzystwie Ubezpieczeniowym, z którym współpracujemy: Moje Towarzystwo Ubezpieczeń „MTU”, Gothaer, Uniqa, Compensa, Ergo Hestia, Allianz, Interrisk, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

OC pojazdu ubezpieczenie obowiązkowe. Zabezpiecza finansowe konsekwencje wypadku spowodowanego Twoim autem. Chronisz siebie i swoich najbliższych przed koniecznością naprawienia powstałych z Twojej winy szkód z własnej kieszeni.

Tel. 509 925 066 

Ubezpieczenia, które można zawrzeć przy ubezpieczeniu komunikacyjnym:

Oferujemy Ci wyjątkowy zakres ochrony, z bardzo atrakcyjnymi sumami ubezpieczeń.

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA ZAŁATWISZ
U BOŻENY UCHEREK 509 925 066 adres e-mail: bozenaucher@wp.pl