Fotogaleria

ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Nadchodzące wydarzenia

  1. Zebranie Zarządów Ognisk – zdalne

    23 maja @ 16:00 - 17:00
  2. Posiedzenie Zarządu Oddziału

    25 czerwca @ 16:00 - 18:00

Świadczenia statutowe

ZASIŁKI STATUTOWE

      Do otrzymania zasiłków statutowych uprawniony jest każdy członek ZNP po przynajmniej                rocznej przynależności do związku.

      Wypłata zasiłków następuje po przedłożeniu właściwego dokumentu, potwierdzającego                      zdarzenie:

  Aby otrzymać zasiłek należy wypełnić wniosek – załącznik nr 1

Kwoty i zakres zasiłków statutowych reguluje Uchwała nr 36 Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku z dnia 2 kwietnia 2024 roku.
Zasiłki statutowe przysługują z tytułu: 

Do wniosku o zasiłek statutowy należy załączyć odpowiednio:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW STATUTOWYCH I ZAPOMÓG LOSOWYCH W ODDZIALE ZNP W RYBNIKU


PACZKA DLA CHOREGO

Każdemu członkowi ZNP, który od 2 kwietnia 2024 r. przebywał na L4 nieprzerwanie ponad ponad 4 tygodnie przysługuje paczka dla chorującego, na kwotę 100 złotych – raz do roku. Odpowiedzialny za jej przygotowanie i dostarczenie jest Zarząd Ogniska, który przedkłada w Oddziale ZNP w Rybniku fakturę lub paragon potwierdzający zakup.

DANE DO FAKTURY (dane muszą wpisane być równocześnie):

NABYWCA:
Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
NIP: 526 000 18 84

ODBIORCA:
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Rybniku
ul. Tadeusza Kościuszki 5
44-200 Rybnik

 


ZAPOMOGI LOSOWE

Zapomoga losowa przyznawana jest członkowi ZNP posiadającemu co najmniej 2-letni staż przynależności związkowej, który na skutek zdarzeń losowych, zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego, albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją.

Zapomóg udziela się w przypadkach losowych:
• straty materialne w wyniku pożaru, powodzi, włamania, kradzieży, zalania;
• wydatki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, pobytem w szpitalu, przebytymi operacjami;

Zapomogi przyznawane są raz na 2 lata.
W celu otrzymania zapomogi należy dostarczyć do biura Oddziału ZNP w Rybniku:
• wypełniony wniosek o zapomogę oraz dołączyć odpowiednią dokumentację:

* w przypadku długotrwałej choroby, leczenia ciężkich schorzeń, pobytu w szpitalach i przebytej operacji – aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub kartę leczenia szpitalnego oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury);
* w przypadku pożaru – zaświadczenie ze Straży Pożarnej;
* w przypadku powodzi i huraganów – zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy;
* w przypadku zalania mieszkania – zaświadczenie z administracji zarządu budynkiem;
* w przypadku kradzieży – protokół z Policji.

Aby otrzymać zapomogę należy wypełnić wniosek – załącznik nr 2

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW STATUTOWYCH I ZAPOMÓG LOSOWYCH W ODDZIALE ZNP W RYBNIKU


UDZIAŁ W IMPREZACH ZNP

Członkowie ZNP Oddziału w Rybniku biorący udział w imprezie z kalendarza ZNP  mogą się ubiegać 2 razy w roku o dofinansowanie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia udziału Prezesowi Oddziału ZNP w Rybniku i w wysokości ustalonej indywidualnie dla danej imprezy