Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Szukam pracy


Członkowie ZNP poszukujący zatrudnienia proszeni są o wypełnienie druku – szukam pracy i dostarczenie do biura ZNP w Rybniku.

📌 stan na VI 2021r.

Joanna – wykształcenie wyższe, nauczyciel kontraktowy;
kwalifikacje: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Izabela – wykształcenie wyższe,
kwalifikacje: nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, licencjat – Pedagogika specjalna – spec. oligofrenopedagogika.

Beata – wykształcenie wyższe, nauczyciel mianowany (2 lata stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego);
kwalifikacje: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, instruktor gimnastyki korekcyjnej, specjalista terapii pedagogicznej.

Urszula – pracownik obsługi
wykształcenie – zawodowe (cukiernik), Technikum uzupełniające dla dorosłych – świadectwo maturalne. Poszukuje pracy w obsłudze placówki oświatowej.

Dorota – wykształcenie wyższe, nauczyciel stażysta;
kwalifikacje: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w trakcie studiów podyplomowych – praca z dzieckiem z zespołem Aspergera oraz autyzmem (zakończenie grudzień 2020 r.)

Antoni – wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany;
kwalifikacje: nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy piłki siatkowej, instruktor lekkoatletyki; podyplomowo – surdopedagog.

Mirosław – wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel dyplomowany;
kwalifikacje: nauczyciel wychowania fizycznego, surdopedagog, instruktor piłki nożnej i siatkówki (20 lat pracy  w oświacie).
Poszukuje pracy w powiecie cieszyńskim lub bielskim – okolice Skoczowa, Jasienicy.

Maria – wykształcenie wyższe i podyplomowe
kwalifikacje: nauczyciel historii, podyplomowo- języka polskiego, wychowania do życia  rodzinie, oligofrenopedagog, podyplomowo- zarządzanie przedsiębiorstwem, kurs – edukacja regionalna, przewodnik górski (Beskidy i  Sudety Wschodnie), przewodnik-woj opolskie i śląskie (PTTK).

Artur – wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany (13 lat w oświacie)
kwalifikacje: nauczyciel wychowania fizycznego, trener sportowego tańca towarzyskiego;

Dane kontaktowe dla pracodawców do uzyskania w biurze ZNP w Rybniku.