Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Szukam pracy


Członkowie ZNP poszukujący zatrudnienia proszeni są o wypełnienie druku – szukam pracy i dostarczenie do biura ZNP w Rybniku.

📌 stan na VI 2022r.

Kaja – wykształcenie wyższe, nauczyciel stażysta (7 lat w oświacie niepublicznej);
kwalifikacje: nauczyciel -pedagog, mgr fizjoterapii; podyplomowo – Pedagogika specjalna; Integracja sensoryczna; nauczanie przedmiotów zawodowych.

Joanna – wykształcenie wyższe, nauczyciel kontraktowy – w trakcie awansu na mianowanego;
kwalifikacje: nauczyciel Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Edyta – wykształcenie wyższe, nauczyciel mianowany;
kwalifikacje: nauczyciel Pedagogiki przedszkolnej, Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia licencjackie -Doradztwo zawodowe.

Martyna – wykształcenie wyższe, nauczyciel kontraktowy;
kwalifikacje: nauczyciel Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, filologii germańskiej.

Joanna – wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany – 20 lat w oświacie;
kwalifikacje: studia magisterskie – Podstawowe problemy techniki w ochronie środowiska, podyplomowo – Informatyka w szkole, Edukacja dla bezpieczeństwa.

Renata – wykształcenie wyższe – licencjat, nauczyciel kontraktowy;
kwalifikacje: w takcie studiów magisterskich – Pedagogika, specjalność Terapia Pedagogiczna- zakończenie 2022 r.; podyplomowo: Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, Przygotowanie pedagogiczne, Oligofrenopedagogika.

Monika – wykształcenie wyższe – pedagogika ogólna, nauczyciel stażysta;
kwalifikacje: pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej.

Magdalena – wykształcenie wyższe, nauczyciel mianowany – staż 21 lat w oświacie;
kwalifikacje: nauczyciel języka angielskiego;

Antoni – wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany;
kwalifikacje: nauczyciel wychowania fizycznego, trener II klasy piłki siatkowej, instruktor lekkoatletyki; podyplomowo – surdopedagog.

Dane kontaktowe dla pracodawców do uzyskania w biurze ZNP w Rybniku.

 

Szukam pracy1