Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Szukam pracy


Członkowie ZNP poszukujący zatrudnienia proszeni są o wypełnienie druku – szukam pracy i dostarczenie do biura ZNP w Rybniku.

stan na I 2021r.

Dorota – wykształcenie wyższe, nauczyciel stażysta;
kwalifikacje: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w trakcie studiów podyplomowych – praca z dzieckiem z zespołem Aspergera oraz autyzmem (zakończenie grudzień 2020 r.)

Katarzyna – wykształcenie wyższe, nauczyciel mianowany;
kwalifikacje: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz logopeda.

Beata – wykształcenie wyższe, nauczyciel stażysta;
kwalifikacje: licencjat – Pedagogika o specjalizacji resocjalizacja; magister- Pedagogika o specjalizacji resocjalizacja z elementami socjoterapii, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym; kurs – Autyzm–zrozumieć spektrum. Zindywidualizowane spojrzenie na ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Chętnie przyjmie pracę w szkole specjalnej.

Katarzyna – wykształcenie wyższe, nauczyciel kontraktowy, 2 lata odbytego stażu na nauczyciela mianowanego;
kwalifikacje: nauczyciel języka angielskiego; poszukuje pracy w szkole podstawowej.

Mirosław – wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel dyplomowany;
kwalifikacje: nauczyciel wychowania fizycznego, surdopedagog, instruktor piłki nożnej i siatkówki (20 lat pracy  w oświacie).
Poszukuje pracy w powiecie cieszyńskim lub bielskim – okolice Skoczowa, Jasienicy.

Maria – wykształcenie wyższe i podyplomowe
kwalifikacje: nauczyciel historii, podyplomowo- języka polskiego, wychowania do życia  rodzinie, oligofrenopedagog, podyplomowo- zarządzanie przedsiębiorstwem, kurs – edukacja regionalna, przewodnik górski (Beskidy i  Sudety Wschodnie), przewodnik-woj opolskie i śląskie (PTTK).

Artur – wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany (13 lat w oświacie)
kwalifikacje: nauczyciel wychowania fizycznego, trener sportowego tańca towarzyskiego;

Dane kontaktowe dla pracodawców do uzyskania w biurze ZNP w Rybniku.