Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Kursy/studia


AWANS ZAWODOWY W CZASIE PANDEMII

materiały do pobrania:


STUDIA PODYPLOMOWE

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Studiów Podyplomowych – Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie – filia Piotrków Trybunalski.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających tytuł LICENCJAT lub MAGISTER. Studia takie nadają nowe kwalifikacje lub podwyższają już posiadane. Proponujemy studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli i osób, które chcą pracować w oświacie (pedagogiczne) oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne z zakresu zarządzania, administracji i stosunków międzynarodowych. Studia prowadzone są z zastosowaniem technik kształcenia na odległość, co pozwala z jednej strony obniżyć koszty czesnego, a z drugiej zaoszczędzić czas studenta.  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy. Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zakładami Doskonalenia Zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu uczelnia może zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe. Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

studia 2022

oferta studia 22

.

Rozpoczynamy rekrutację studentów na studia podyplomowe

Semestr wiosenny – 2023 !!!

wpisowe 150 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE

– Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
– Biologia w szkole,
– Chemia w szkole,
– Fizyka w szkole,
– Geografia w szkole,
– Historia w szkole,
– Informatyka z programowaniem w szkole,
– Język polski w szkole,
– Matematyka w szkole,
– Pedagogika sztuki – plastyka w szkole,
– Przedsiębiorczość w szkole,
– Przyroda w szkole,
– Wychowanie do życia w rodzinie,
– Edukacja dla bezpieczeństwa,

UWAGA:

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA – będzie realizowany wyłącznie jako jednolite studia magisterskie – studia uzupełniające realizowane w trybie indywidualnym; czas trwania – około 2 lata – szczegóły na stronie 

Kierunek EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA – będzie realizowany wyłącznie jako jednolite studia magisterskie – studia uzupełniające realizowane w trybie indywidualnym; czas trwania – około 2 lata – szczegóły na stronie 

Czesne za wszystkie studia płatne w miesięcznych ratach.

Zapisy na studia prowadzimy w biurze ZNP w Rybniku, ul. T. Kościuszki 5


Zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 7 września 2019 r. – materiały ze szkolenia z mecenasem Michałem Olesiakiem:

Czas pracy nauczyciela – zmiany – materiały ze szkolenia z mecenasem Michałem Olesiakiem: 


Materiały o awansie zawodowym „po nowemu” – Karta Nauczyciela – nowelizacja z dnia 1 września 2019 r.