Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dokumenty

 

paper-g59480bf5e_1920

 

 1. Statut ZNP

 2. Ustawa Karta Nauczyciela

 3. Prawo Oświatowe

 4. Ustawa o systemie oświaty

 5. Kodeks Pracy

 6. Ustawa o Związkach Zawodowych

 7. Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy

 8. Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 9. Urlop wypoczynkowy w placówkach nieferyjnych

 10. Urlop uzupełniający 

 11. Rozporządzenie MZ w w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

 12. RODO

 13. Deklaracja wstąpienia do ZNP

 14. Regulamin przyznawania zasiłku statutowego i zapomogi losowej

 15. Zasiłek statutowy – wniosek

 16. Zapomoga losowa – wniosek

 17. Druk- szukam pracy