Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dokumenty


 1. Statut ZNP

 2. Karta Nauczyciela

 3. Ustawa z 19.11.2020 o zmianie ustawy Karta Nauczyciela

 4. Prawo Oświatowe

 5. Ustawa o systemie oświaty

 6. Kodeks Pracy

 7. Ustawa o Związkach Zawodowych

 8. Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy

 9. Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 10. Urlop wypoczynkowy w placówkach nieferyjnych

 11. Urlop uzupełniający 

 12. Rozporządzenie MZ w w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

 13. RODO

 14. Deklaracja wstąpienia do ZNP

 15. Regulamin przyznawania zasiłku statutowego i zapomogi losowej

 16. Zasiłek statutowy – wniosek

 17. Zapomoga losowa – wniosek

 18. Druk- szukam pracy