Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


Zaproszenie na konferencję prasową ZNP

7 grudnia 2022

Zapraszamy na konferencję prasową prezesa ZNP Sławomira Broniarza w czwartek, 8 grudnia 2022 r. o godz. 10.15 w warszawskiej siedzibie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8, I piętro.

Termin: 8.12.2022, godz. 10.15

Temat: Protest ZNP ws. eliminowania partnerów społecznych przez Premiera RP

Tematem konferencji jest kwestia eliminowania partnerów społecznych. Rząd zamierza negocjować porozumienie w sprawie m.in. emerytur stażowych i wyższej podwyżki dla pracowników sfery budżetowej tylko i wyłącznie z jednym związkiem zawodowym.

Specjalny zespół roboczy powołany przez Premiera RP ma się zająć warunkami pracy i płacy oraz pomocy państwa w okresie wysokiej inflacji i wzrostu cen energii. Jego pracami pokieruje Marek Kuchciński (z ramienia rządu) i Henryk Nakonieczny (ze strony „Solidarności”). Tak wynika z zarządzenia premiera w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ “Solidarność”.

Powołanie zespołu w takim ograniczonym składzie budzi sprzeciw pozostałych partnerów społecznych reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego.