Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wyniki ankiety ZNP nt. warunków zdalnej edukacji i pracy

24 listopada 2020

Wyniki ankiety ZNP nt. warunków zdalnej edukacji i pracy

Warszawa, 24 listopada 2020 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził w dniach 11 – 20 listopada 2020 r. ankietę wśród nauczycieli dotyczącą warunków edukacji zdalnej.

W badaniu ankietowym wzięło udział 8,107 nauczycieli, zostało zadanych 5 pytań zamkniętych (poniżej dołączamy wyniki ankiety). Odpowiedzi respondentów pokazują niepokojące fakty:

  1. 73% nauczycieli pracuje na własnym sprzęcie;
  2. 31% nauczycieli nie uczestniczyło w szkoleniach w zakresie zdalnego nauczania;
  3. 85% nauczycieli poświęca na pracę zdalną powyżej 40 godzin w tygodniu;
  4. prawie 43% respondentów zwraca uwagę, że dyrektorzy szkół nie skorzystali z możliwości skrócenia zajęć do 30 minut. Bez wątpienia fakt ten wpływa na zachwianie równowagi ilości czasu spędzanego przez ucznia przy komputerze.

Wyniki ankiety świadczą o braku systemowych rozwiązań ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie nauczania zdalnego.

Z poważaniem,

Krzysztof Baszczyński /-/

Wiceprezes ZG ZNP