Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wsparcie prawne pro-bono dla nauczycielek i nauczycieli

30 listopada 2020

Wsparcie prawne pro-bono dla nauczycielek i nauczycieli

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wystąpiło do ZNP z inicjatywą prawnego wsparcia nauczycieli i nauczycielek doświadczających dyskryminacji ze względu na swój światopogląd w miejscu pracy, w związku z protestami po rozstrzygnięciu tzw. Trybunału Konstytucyjnego.

Informacja PTPA

NAUCZYCIELKO, NAUCZYCIELU! Jeśli doświadczasz dyskryminacji ze względu na swój światopogląd w miejscu pracy, w związku z protestami po rozstrzygnięciu tzw. Trybunału Konstytucyjnego, zgłoś się po BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ, którą oferuje Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

🔴 Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego stworzyło grupę prawniczek i prawników gotowych wspierać środowisko nauczycielskie pro bono. Pomagają udzielając porad prawnych oraz wspierając w postępowaniach dyscyplinarnych, karnych, jak również w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za dyskryminację poprzez zwolnienie z pracy, pogorszenie warunków pracy i płacy, zablokowanie dostępu do awansu bądź szkoleń podnoszących kwalifikacje, a także za inne formy szykanowania i upokarzania w miejscu pracy.

🔴 Inicjatywę popiera i rekomenduje Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Pomoc koordynuje adwokatka Maria Sankowska-Borman.

Kontakt: pomagamy@ptpa.org.pl