Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wniosek ZNP do MEiN ws. dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia zajęć na odległość w przedszkolach

31 marzec 2021

Wniosek ZNP do MEiN ws. dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia zajęć na odległość w przedszkolach

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu ograniczonego funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego polegającego na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć od 29 marca 2021 r. wnioskujemy o umożliwienie nauczycielom wychowania przedszkolnego pracującym zdalnie skorzystania z dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pod koniec ubiegłego roku taką możliwość otrzymali nauczyciele i dyrektorzy zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty zarówno ze szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, wykonujący pracę zdalną z uczniami.

Już w listopadzie 2020 roku w trakcie opiniowania rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki – zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –wprowadzającego dofinansowanie w wysokości do 500 zł zakupu sprzętu do nauki zdalnej: akcesoriów komputerowych lub oprogramowania zwracaliśmy uwagę, że nauczyciele wychowania przedszkolnego nie otrzymali prawa do skorzystania z tego wsparcia.

Wówczas Związek Nauczycielstwa Polskiego proponował wprowadzenie do treści rozporządzenia zasady, że prawo do dofinansowania kosztów organizacji nauki zdalnej przysługuje wszystkim nauczycielom realizującym nauczanie w formie zdalnej, począwszy od 19 marca 2020 r. Naszym zdaniem niezrozumiałym było wyłączenie z katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowania nauczycieli oddziałów przedszkolnych, którzy wiosną 2020 r. pracowali zdalnie i ponosili koszty związane z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć online.

Praca nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach polega na realizacji obowiązkowej podstawy programowej, tak jak w przypadku innych nauczycieli. Nie ma więc uzasadnionego powodu, aby różnicować prawo do dofinansowania ze względu na rodzaj obowiązków nauczyciela, a tym bardziej miejsce zatrudnienia nauczyciela.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP