Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wniosek ZNP do GIS o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

3 grudnia 2020

Wniosek ZNP do GIS o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zmiany zapisu w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dotyczącego zniesienia zakazu przyprowadzania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków, jeśli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną.

Środowisko przedszkolne w obecnym czasie boryka się z bardzo dużą liczbą zachorowań pracowników na Covid-19. Absencja chorobowa bądź izolacja pracowników powoduje, że w placówkach przedszkolnych w wielu przypadkach pracuje już tylko ok. 40% załogi, a ze względu na długotrwały proces leczenia okres absencji zakażonych pracowników wynosi często kilka tygodni. O trudnościach kadrowych przedszkola informują rodziców na swoich stronach internetowych, przeglądając je można zauważyć jak masowe jest to zjawisko.

Aby utrzymać funkcjonowanie placówek w ramach organizacyjnych w przedszkolach łączy się grupy (na co pozwalają zmiany wytycznych GIS!), co niestety zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Obowiązujące obecnie wytyczne GIS pogłębią tę niezwykle trudną sytuację gdy do placówek trafią dzieci rodziców objętych kwarantanną, co znacznie zwiększy ryzyko transmisji wirusa.

Dlatego apelujemy, by w sytuacji kryzysowej dla edukacji przedszkolnej jaką jest brak kadry pedagogicznej oraz administracyjno-obsługowej – pilne dokonać zmiany w aktualnych wytycznych GIS. Domagamy się przywrócenia zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli.

W związku z powyższym oczekujemy:

Sytuacja w jakiej przyszło obecnie funkcjonować placówkom wychowania przedszkolnego całkowicie przeczy zasadom bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Krzysztof Baszczyński /-/

Wiceprezes ZG ZNP

List ZNP do GIS, 1.12.2020