Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wizyty studyjne w Szwecji w ramach projektu ZNP “Koordynatorzy edukacyjni w zakładach pracy”

12 maj 2022

W dniach 15-19 maja trzecia grupa przedstawicieli związków zawodowych z ZNP i innych zrzeszonych w OPZZ weźmie udział w wizycie studyjnej w Sztokholmie w ramach projektu „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

W ramach projektu zostanie wypracowany model kształcenia przez całe życie z wiodącą rolą przedstawicieli związków zawodowych w miejscach pracy. Inspiracją do wypracowania modelu będą rozwiązania szwedzkie, które uczestnicy poznają podczas wizyt u naszego partnera ponadnarodowego, największej centrali związkowej TCO.

Podczas dwóch ostatnich wizyt nasi przedstawiciele mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda szwedzki rynek pracy i jaką rolę odgrywa dialog społeczny, jak związki zawodowe upowszechniają i wdrażają ideę kształcenia przez całe życie oraz nad czym pracuje Futurion, czyli think thank powołany przez szwedzkie związki zawodowe.

Przy okazji wizyty uczestnicy odwiedzili też dwie szkoły z regionu sztokholmskiego: Ursvik School i Ängskolan a także centrum edukacji dorosłych w Sundbyberg-Hallonbergen Center gdzie obowiązki dyrektorki pełni polka Patrycja Lendenius.

Kolejnym etapem projektu będą konsultacje wypracowanego modelu z partnerami społecznymi w całej Polsce.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER  na lata 2014-2020