Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Walczymy o podwyżki dla nauczycieli w Senacie!

8 grudnia 2020

Walczymy o podwyżki dla nauczycieli w Senacie!

W czwartek, 10.12.2020 r. odbędzie się w Senacie posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dotyczące projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Podczas posiedzenia senackiej komisji przedstawiciel ZNP zgłosi poprawki dotyczące:

W budżecie państwa na 2021 r. rząd nie zabezpieczył żadnych pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Alarmowaliśmy o tym w opinii do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

Zgodnie z projektem, w 2021 r. subwencja oświatowa, z której samorządy wypłacają nauczycielom wynagrodzenia, wzrośnie z 49,8 do nieco ponad 52 mld zł, czyli o 4,4 proc. Dodatkowe pieniądze wystarczą jedynie na sfinansowanie przechodzących na następny rok kosztów tegorocznej, wrześniowej podwyżki.

Kluczowa dla nauczycielskich wynagrodzeń jest zapisana w projekcie budżetu kwota bazowa dla nauczycieli. To na jej podstawie oblicza się wynagrodzenie przysługujące nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zgodnie z rządowym projektem, kwota bazowa ma wynieść w 2021 r. 3537,80 zł, czyli na tym samym poziomie, co obecnie.