Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Status zawodowy: Decyzja Prezydium ZG ZNP o wycofaniu przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu

22 czerwca 2021

Lekceważenie partnerów społecznych, pozorowanie konsultacji, zbyt ogólnikowe propozycje zmian, upoważniają Prezydium ZG ZNP do wycofania przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

ZNP w dalszym ciągu widzi potrzebę rozmów w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli i wypracowania koniecznych rozwiązań. Nie akceptuje jednak zmian w zakresie awansu zawodowego czy oceny pracy przygotowanych w tak szybkim tempie i bez poważnych konsultacji.

Warszawa, 22.06.21 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Prezydium ZG ZNP krytycznie ocenia dotychczasowy przebieg rozmów w MEiN w ramach prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Główny postulat zgłoszony przez ZNP podczas inauguracji prac zespołu 18.05.2021 r. dotyczy przedstawienia założeń budżetu na oświatę w 2022 r. oraz powiązania płacy zasadniczej nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje MEiN – z minimalnym wynagrodzeniem, nie został zrealizowany.

ZNP w dalszym ciągu widzi potrzebę rozmów w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli i wypracowania koniecznych rozwiązań. Nie akceptuje jednak zmian w zakresie awansu zawodowego czy oceny pracy przygotowanych w tak szybkim tempie i bez poważnych konsultacji.

Propozycje zwiększenia tzw. pensum, likwidacja świadczeń socjalnych naliczanych wg obowiązujących zasad czy likwidacji dotychczasowych dodatków, a także rezygnacja z tzw. średnich oznaczać będzie dalszą pauperyzację zawodu i obniżenie jego prestiżu.

Lekceważenie partnerów społecznych, pozorowanie konsultacji, zbyt ogólnikowe propozycje zmian, upoważniają Prezydium ZG ZNP do wycofania przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

ZNP uzależnia podjęcie decyzji o powrocie do rozmów i kontynuacji prac od zmiany stanowiska MEiN w zakresie budżetu i wynagrodzeń a także radykalnej zmiany w sposobie przygotowania i prowadzenia negocjacji.

Polecamy komunikaty ZNP:

https://znp.edu.pl/status-zawodowy-oswiadczenie-znp-o-nieuczestniczeniu-w-rozmowach-z-mein-18-06-2021-r/
https://znp.edu.pl/komunikat-znp-po-rozmowach-ws-wynagrodzen-i-czasu-pracy-nauczycieli/
https://znp.edu.pl/komunikat-znp-po-rozmowach-z-mein-ws-awansu-zawodowego-nauczycieli/
https://znp.edu.pl/komunikat-znp-po-rozmowach-z-mein-18-05-2021/
https://znp.edu.pl/informacja-znp-przed-rozmowami-z-mein-18-05-godz-13-30/