Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Stanowisko OPZZ ws. ataku na ZNP i nauczycieli

24 styczeń 2022

Stanowisko Rady OPZZ ws. ataku na Związek Nauczycielstwa Polskiego i nauczycieli w czasie strajku pracowników oświaty (19.01.2022)

Od kilku miesięcy media informują o e-mailach ze skrzynki szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z których wyłania się brudna kuchnia polskiej polityki. Brak jednoznacznego stanowiska rządzących w tej sprawie może sugerować ich prawdziwość. Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wyraża głębokie zaniepokojenie treścią korespondencji opublikowanej 14 stycznia br. W e-mailach krążących pomiędzy najwyższymi funkcjonariuszami państwa polskiego i ich doradcami pojawia się plan ataku na nauczycieli w czasie protestu w 2019 r. Dowiadujemy się, że strategia rządu w czasie ogólnopolskiego strajku nauczycieli polegała na hejtowaniu pracowników oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego i jego prezesa, a nie na dialogu. Jeżeli to prawda, to każdy związek zawodowy lub inna organizacja społeczeństwa obywatelskiego może spodziewać się podobnego ataku w każdej chwili.

Rada OPZZ oczekuje jednoznacznego stanowiska rządu w sprawie bezprecedensowej nagonki na polskich nauczycieli, którzy korzystali ze swoich praw w walce o poprawę statusu materialnego. Przypominamy, że strajk nauczycieli w 2019 r. był elementem legalnie toczących się sporów zbiorowych.

Wyrażamy solidarność z naszymi Koleżankami i Kolegami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i z jego prezesem Sławomirem Broniarzem. Atak na ZNP jest jednocześnie atakiem na OPZZ i wszystkie jego organizacje członkowskie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwróci się z wnioskiem do prokuratury o podjęcie śledztwa w sprawie kompromitujących e-maili. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje zdecydowanych i szybkich działań.

Chcemy wierzyć w niezależność, uczciwość i obiektywizm prokuratury w wyjaśnianiu tej sprawy.

Za Radę OPZZ

Przewodniczący OPZZ

Andrzej Radzikowski /-/

Stanowisko OPZZ. PDF

VIDEO: Prezes ZNP Sławomir Broniarz komentuje ujawnione maile – https://youtu.be/DCqgV0MApsY

W najbliższych dniach Związek Nauczycielstwa Polskiego złoży wniosek do prokuratury o wszczęcie dochodzenia w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia następujących przestępstw:

1) przestępstwa zniesławienia pracowników systemu oświaty, jako grupy zawodowej,

2) przestępstwa zniesławienia Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako osoby prawnej,

tj. przestępstw określonych w art. 212 § 2 Kodeksu Karnego.

14 stycznia opublikowano maile, które mają rzekomo pochodzić ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka, a której zawartość mieli przechwycić hakerzy, ujawniające plan przygotowanego ataku na prezesa ZNP i nauczycieli w czasie protestu w 2019 r.

Z jednego z ujawnionych e-maili wynika, że dyrektor departamentu studiów strategicznych w Kancelarii Premiera pisał, że “nauczyciele jako grupa w następnych kilkudziesięciu godzinach zostaną dobici i poniżeni falą hejtu”. Wiadomość jest datowana na 16 kwietnia, strajk trwał od 8 kwietnia 2019 r. W innym mailu są opisane propozycje “możliwych kierunków ataku na Broniarza”.

Strajk w 2019 roku był legalnie toczącym się sporem zbiorowym. Przebiegał według procedur określonych w prawie i przy dochowaniu wszelkich wymagań prawnych i organizacyjnych.

Przed strajkiem i czasie jego trwania prowadzone były cały czas negocjacje z rządem w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem innych partnerów społecznych, w tym także pracodawców.

My, przygotowywaliśmy na te negocjacje z rządem dane, analizy, statystyki płacowe i argumenty. Czy druga strona, jak wynika z ujawnionych maili – atak i hejt?

Doświadczyliśmy w czasie strajku zmasowanego ataku, zostaliśmy zalani falą hejtu. Jak wynika z ujawnionych maili była to zorganizowana i masowa akcja.

Dlatego żądamy wyjaśnienia tej sprawy przez odpowiednie instytucje.

To był legalny protest, legalny strajk toczący się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Jeśli w tym czasie strategia rządu polegała na – tu cytat: „dobiciu i poniżeniu nauczycieli za pomocą hejtu” – to mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, złamaniem podstawowych zasad dialogu społecznego.

Podstawowe trzy zasady dialogu społecznego to:

Jeśli te maile są prawdziwe, wszystkie te zasady zostały złamane.

Zaatakowani zostali nauczyciele, związek zawodowy i jego przedstawiciele, przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego i międzynarodowych organizacji zrzeszających związki zawodowe, których ZNP jest członkiem. Dlatego o sprawie poinformujemy:

• międzynarodowe organizacje nauczycielskie – Education International i Europejski Komitet Związków Zawodowych oraz organizacje partnerskie w licznych krajach świata, które popierały protesty polskich nauczycieli

• Europejską Konfederację Związków Zawodowych

• Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych

• Europejski Komitet Dialogu Społecznego w Edukacji

• Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny

• oraz Międzynarodową Organizację Pracy.

Jak wynika z ujawnionych maili masowy atak był wcześniej zaplanowany. Nauczycieli zalano falą hejtu. Skutki tego masowego hejtu nauczyciele odczuwają do dzisiaj. Pokazują to wyniki badań, świadczą o tym rozmowy z nauczycielami.

To był legalnie prowadzony protest, w którym chodziło o lepszą szkołę! Tymczasem z ujawnionych maili wynika, że próbowano zdyskredytować nauczycieli, jako grupę zawodową!

Korelację dat ujawnionych maili oraz dat publikacji antynauczycielskich i antyZNP w niektórych mediach i w sieci pokazuje analiza portalu OKO.press – Fala hejtu na strajk nauczycieli była zaplanowana i sterowana przez PiS” z 14 stycznia 2022 r.

Nie zgadzamy się na hejt i poniżanie nauczycieli!

Rząd, który atakuje i hejtuje swoich nauczycieli, tak  naprawdę nie dba o przyszłość swojego kraju.

– W związku z tym Związek Nauczycielstwa Polskiego jeszcze w tym tygodniu złoży wniosek do prokuratury o wszczęcie dochodzenia w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia następujących przestępstw:

1) przestępstwa zniesławienia pracowników systemu oświaty, jako grupy zawodowej,

2) przestępstwa zniesławienia Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako osoby prawnej,

tj. przestępstw określonych w art. 212 § 2 Kodeksu Karnego – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz, prezes ZNP na konferencji prasowej 18 stycznia 2022 r.

Przestępstwo zniesławienia jest ściągane z oskarżenia prywatnego, jednakże w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Nie może być wątpliwości, iż w niniejszej sprawie tj. sprawie dotyczącej setek tysięcy pracowników szkół publicznych i niepublicznych, milionów uczniów i rodziców taki interes zachodzi.