Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Spotkanie ZNP z przewodniczącą komisji edukacji

16 stycznia 2020

15 stycznia 2020 r. spotkaliśmy się w Sejmie z przewodniczącą sejmowej komisji edukacji, posłanką Mirosławą Stachowiak-Różecką. W spotkaniu wzięli udział Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy ZNP, przedstawiliśmy najważniejsze sprawy będące naszymi inicjatywami, którymi w najbliższym czasie powinien zająć się Parlament. Zaproponowaliśmy m.in.:

– wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Nasza propozycja polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Chcemy wprowadzić ten mechanizm poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą,

– zmianę obecnych restrykcyjnych i nieprecyzyjnych przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych,

– zmianę przepisów dotyczących składu osobowego komisji nadzorujących egzaminy, które zostały wprowadzone w czasie kwietniowego strajku, a w efekcie których osoba niebędąca nauczycielem a „posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może pracować podczas egzaminów”,

– wprowadzenie przepisów regulujących pracę nauczyciela w komisji egzaminacyjnej w szkole, w której ten nauczyciel nie jest zatrudniony.

W najbliższym czasie mamy przekazać nasze pomysły w formie pisemnej przewodniczącej sejmowej komisji edukacji. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka poinformowała, że przedstawi je Prezydium Komisji. Zadeklarowała również, że sejmowa komisja jest „przestrzenią do współpracy i rozmowy”.