Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


Spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

20 marca 2023

22 marca 2023 r. odbędzie się kolejne spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Rozpocznie się o godz. 10.00, w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki przy al. Szucha 25. 

Tematem spotkania zaproponowanym przez MEiN będzie odbiurokratyzowanie pracy szkoły: dokumentacja związana z pracą nauczyciela i dyrektora szkoły, zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela. 

ZNP reprezentować będą: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP: Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski.

MEiN informuję, że kolejne, zaplanowane na kwiecień br., spotkanie grupy roboczej poświęcone będzie obowiązkom nauczycieli wynikającym z prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej. 

Wcześniej, 1 lutego br. Związek Nauczycielstwa Polskiego ze zdumieniem i oburzeniem przyjął wycofanie się przez ministra Przemysława Czarnka z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli, który ZNP otrzymał przed rozmowami w ministerstwie, zlikwidowane zostały wartości punktowe i procentowe przy dokonywaniu oceny pracy. 

Były to zmiany zgodne z postulatem ZNP i oczekiwaniami środowiska nauczycielskiego. Ich celem była eliminacja bezprawnych działań polegających na tworzeniu w niektórych szkołach i placówkach regulaminów i wskaźników oceniania.