Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Senat: Prace nad ustawą o finansowaniu programów ministra edukacji

8 czerwca 2021

9 czerwca 2021 r. senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zajmie się nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w której znajduje się art. 90w:

“1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia”.

Ta propozycja powiązana jest z nowelizacją ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

„Art. 73a. 1. Na programy i przedsięwzięcia, o których mowa w art. 90w ustawy o systemie oświaty, przeznacza się środki finansowe na oświatę i wychowanie. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje środki finansowe w ramach programów i przedsięwzięć na podstawie umowy”.

Jeśli te propozycje wejdą w życie, minister edukacji będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia oraz finansować je bez konsultacji z innymi podmiotami i ekspertami.

Związek Nauczycielstwa Polskiego – za pośrednictwem senatorów – zaproponował poprawkę odrzucającą w całości ustawę (już przyjętą przez Sejm).