Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Sekcja Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału w Rybniku informuje.

6 grudnia 2014

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW – YOU WIN

CELE:

• propagowanie aktywnych form wypoczynku,

• doskonalenie sprawności fizycznej przez czynny udział w zawodach sportowych,

• utrzymanie i podnoszenie kondycji uczestników zawodów,

• wymiana doświadczeń na gruncie sportowo-rekreacyjnym,

• wyłonienie najlepszych uczestników poszczególnych dyscyplin i kategorii wiekowych

Organizator regionalnych eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Seniorów

zobowiązany jest przeprowadzić zawody zgodnie z regulaminem

i wymogami organizacyjnymi poszczególnych dyscyplin sportowych oraz zabezpieczyć

obsługę medyczną i sędziowską zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Udział w eliminacjach regionalnych i Ogólnopolskiej Olimpiadzie

Sportowej Seniorów jest bezpłatny i mogą w niej uczestniczyć osoby,

które w roku 2015 ukończyły 55 lat.

Osoby chcące uczestniczyć w eliminacjach regionalnych

wypełniają „Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie”

i składają ją osobiście lub przesyłają ją na adres organizatora

eliminacji (drogą pocztową, za pośrednictwem poczty e-mail lub

dostarczaj osobiście do siedziby organizatora eliminacji).

Mistrz i wicemistrz takich dyscyplin sportowych jak: tenis stołowy,

szachy, pływanie, nordic walking oraz mistrz konkurencji lekkiej

atletyki automatycznie uzyskują kwalifikacje do Ogólnopolskiej

Olimpiady Seniorów. W przypadku rezygnacji osoby z udziału

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Seniorów, kwalifikacje

uzyskuje kolejna osoba o najlepszym wyniku w danej

dyscyplinie lub konkurencji sportowej.

Oddziały EDF Polska (lub

partnerzy) do dnia 3 września 2015r. przesyłają listę zawodników, którzy zakwalifikowali się

w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych

do Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Seniorów na

adres Fundacji EDF Polska – organizatora:

Fundacja EDF Polska

ul. Podmiejska

44-207 Rybnik.

DYSCYPLINY, KLASYFIKACJE

ORAZ KATEGORIE WIEKOWE:

1. LEKKOATLETYKA

• Mężczyźni: pchnięcie kulą (6 kg),

bieg na 60 m, skok w dal, bieg na 400 m.

• Kobiety: rzut piłeczką

palantową, bieg na 60m, skok w dal, bieg na 400m.

• Podział na kategorie wiekowe

(oddzielnie kobiety i mężczyźni):  55 – 64, 65 i starsi.

2. TENIS STOŁOWY

• Podział na kategorie wiekowe

(oddzielnie kobiety i mężczyźni):55 – 64, 65 i starsi.

3. SZACHY

• Podział na kategorie wiekowe

(oddzielnie kobiety i mężczyźni): 55 – 64, 65 i starsi.

4. PŁYWANIE

• Mężczyźni: styl dowolny – dystans: 25 m.

• Kobiety: styl dowolny – dystans 25 m.

• Podział na kategorie wiekowe:55 – 64, 65 i starsi

5. NORDIC WALKING

• Długość trasy: 3,5 km.

• Podział na kategorie wiekowe

(oddzielnie kobiety i mężczyźni):55 – 64, 65 i starsi

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Zawody w poszczególnych

dyscyplinach rozegrane zostaną bez względu na pogodę.

• Organizator Olimpiady zapewnia opiekę medyczną

i sędziowską podczas finału.

• Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia zawodów

zgodnie z regulaminem i wymogami organizacyjnymi

poszczególnych dyscyplin sportowych.

• Organizator nie zapewnia rakietek do tenisa stołowego ani

kijków do Nordic Walking.

• Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów dotyczących liczby

zawodników w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

W takim przypadku o udziale w zawodach decydować będzie

kolejność zgłoszenia.

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca

rozgrywek poszczególnych dyscyplin. O zmianie tej

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników

eliminacji.

• Uczestnicy nie mają obowiązku posiadania specjalnego stroju

sportowego za wyjątkiem stroju kąpielowego. Ubiór

jednak powinien być wygodny, aby nie krępował ruchów oraz

wygodne obuwie zapewniające bezpieczny udział w zawodach.

• W przypadku nieprzewidzianych sytuacji lub zdarzeń ostateczne decyzje podejmuje organizator.

fundacja.edf.pl T: 32 739 1898