Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Sejm po naszym apelu odwołał procedowanie ustawy prezydenckiej w piątek 17 lipca

3 sierpnia 2020

Sejm po naszym apelu odwołuje procedowanie ustawy prezydenckiej w najbliższy piątek

Na nasz wniosek zostało odwołane piątkowe posiedzenie sejmowej komisji nt. prezydenckiego projektu o organizacjach pozarządowych w szkole.

Powodem odwołania są błędy formalne: brak 30-dniowego czasu na opiniowanie projektu.

Projekt otrzymaliśmy 14 lipca, a sejmowa komisja miała się nim zająć już 17 lipca. Wczoraj, 15 lipca wystąpiliśmy z wnioskiem do Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, przewodniczącej sejmowej komisji o odwołanie posiedzenia komisji. Zgodnie z prawem związki zawodowe mają 30 dni na zaopiniowanie prezydenckiego projektu tzw. ustawy weryfikacyjnej.

Już dziś w ustawie – Prawo oświatowe znajdują się przepisy wymagające zgody rodziców na obecność w szkole organizacji pozarządowych. Chodzi o art. 86 ust. 2, zgodnie z którym: “Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców”