Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


Rozmowy z ministrem edukacji 30.11

29 listopada 2022

30 listopada 2022 r. o godz. 12.30 odbędzie się w siedzibie MEiN spotkanie z ministrem edukacji. Rozmowy te są efektem pierwszego spotkania kierownictwa Związku z szefem MEiN, do którego doszło na początku miesiąca.

Tym razem minister rozszerzył formułę spotkania 30 listopada i zaprosił także pozostałe dwa oświatowe związki zawodowe. Minister Przemysław Czarnek podjął decyzję o powołaniu nowej grupy roboczej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, która dokona analizy wniesionych zagadnień.

ZNP reprezentować będą prezes ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP:

Pierwsze spotkanie kierownictwa ZNP z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem odbyło się 9 listopada br. Wzięli w nim udział Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Związek domagał się spotkania z ministrem edukacji, ponieważ narastające problemy oświaty wymagają pilnych rozstrzygnięć.

W trakcie tego spotkania Związek przekazał szefowi MEiN listę rekomendacji i postulatów m.in. płacowych i emerytalnych.

– Było to robocze spotkanie, rzeczowe. Było bardzo dużo tematów od płac, podstawę programową po sprawy emerytalne. Jaki będzie efekt tych rozmów pokażą kolejne spotkania. Najbliższe zaplanowane jest na 30 listopada br. To będzie rozmowa o płacach nauczycieli w kontekście 2023 roku oraz o możliwości powrotu do pracy nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym. Dzisiaj każdy przedstawił swoje racje. Związek nie odstępuje od kwestii, które są dla nas ważne – komentował tuż po spotkaniu prezes ZNP Sławomir Broniarz.

VIDEO z komentarzem po spotkaniu 9.11.2022 na facebookowym profilu ZNP:

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/1787940434907666/

Podczas pierwszego spotkania prezes ZNP wyjaśnił także, że od początku w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli – od czasu jego powołania przez minister Annę Zalewską – bierze udział wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński wraz z grupą związkowców – ekspertów wyłonioną przez Prezydium ZG ZNP.