Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pytania o edukację do kandydatów na Prezydenta RP

7 lipca 2020

2 lipca 2020 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 pytań dotyczących edukacji i statusu nauczycieli z prośbą o odniesienie się do tych kwestii. Pytamy o:

– status zawodowy i prestiż nauczycieli
– jak zachęcić młodych do pracy w zawodzie nauczyciela
– system finansowania zadań oświatowych, w tym wynagradzania nauczycieli
– prywatyzację oświaty
– jak likwidacja gimnazjów wpłynęła na warunki nauki i pracy w szkołach
– kształcenie na odległość.

Pytania do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie systemu oświaty i spraw pracowniczych:

1. Czy Pana zdaniem status zawodowy nauczycieli nadal powinien być uregulowany w odrębnej ustawie? Jakie inicjatywy podejmie Pan w celu podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela?

2. Jaki ma Pan pomysł na zachęcenie młodych ludzi do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela?

3. W jaki sposób Pana zdaniem powinien być ukształtowany system finansowania zadań oświatowych, w tym wynagradzania nauczycieli?

4. Co Pan sądzi o narastającym zjawisku prywatyzacji oświaty i przekazywaniu samorządowych szkół innym podmiotom?

5. Od września 2019 roku z systemu oświaty zniknęły gimnazja. Jak ten fakt wpłynął na warunki nauki i pracy w szkołach?

6. Jak ocenia Pan działania rządu dotyczące kształcenia na odległość?