Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pytamy MEN, co z nową Kartą?

18 stycznia 2020

Pytamy ministra edukacji o jego plany w sprawie nowej pragmatyki zawodowej nauczycieli.

– 7 stycznia na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” udzielił Pan wywiadu na temat planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działań ws. nowej pragmatyki zawodowej nauczycieli, która ma być gotowa w połowie roku – czytamy w liście do szefa MEN. – Stwierdził Pan między innymi, że pragmatyka zawodowa nauczycieli to jedna z tych kwestii, które nie zostały naprawione ostatnimi reformami. Z wypowiedzi Pana Ministra wynika, że zmiany mają dotyczyć awansu zawodowego, oceny pracy, czasu prac, systemu wynagradzania, a także modyfikacji systemu finansowania oświaty.

Do tych kwestii podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 15 stycznia br. odniósł się przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwracając się o przedstawienie założeń dotyczących projektowanych zmian. Niestety, nie uzyskaliśmy żadnych wyjaśnień.

– Wobec powyższego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o udzielenie pisemnej informacji, w jakim kierunku będą zmierzały zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela i czy zmiany w zakresie czasu pracy oznaczają zmianę pensum dydaktycznego? Czy zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, a także modyfikacja systemu finansowania oświaty, spowoduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli i w jaki sposób to nastąpi? – piszemy w liście do ministra.

15 stycznia na posiedzeniu sejmowej komisji edukacji byliśmy jedynymi przedstawicielami związków zawodowych (nie było m.in. oświatowej S). Podobnie jak 16 stycznia na posiedzeniu sejmowej komisji o budżecie na oświatę z ramienia związków zawodowych był tylko przedstawiciel ZNP, który zabrał głos i zadawał pytania. Pozostałych oświatowych związków nie było. Żadnych!