Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


Projekty europejskie MEiN i uwzględnione uwagi ZNP

18 maja 2023

16 -17 maja odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie Rozwój Społeczny (FERS) w ramach którego wdrażane są fundusze unijne m.in. na ogólnopolskie projekty edukacyjne.

Na warsztatach poprzedzających Komitet przedstawiciele MEiN zaprezentowali 7 fiszek projektowych, które zostały zaakceptowane przez KM:

  1. Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych; Działanie 01.06: Edukacja włączająca;
  2. Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy; Działanie 01.04: Rozwój systemu edukacji;
  3. Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu; Działanie 01.04: Rozwój systemu edukacji;
  4. Konkurs z zakresu AI (sztucznej inteligencji) dla szkół ponadpodstawowych; Działanie 01.04: Rozwój systemu edukacji;
  5. Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych; Działanie 01.04: Rozwój systemu edukacji;
  6. Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się; Działanie 01.04: Rozwój systemu edukacji.
  7. Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.mein.gov.pl; Działanie 01.04L Rozwój systemu edukacji.

Nasza przedstawicielka w Komitecie Monitorującym Aleksandra Wąsik zgłosiła szereg uwag i pytań do powyższych projektów. Wśród najważniejszych uwzględnionych przez MEiN to:

Prezentacja z KM:

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2023/05/2.-Dzialanie-01.04_01.06-MEiN-prezentacja.pdf