Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


Projekt rozporządzenia MEiN ws. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

25 stycznia 2023

Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt został przekazany okręgom ZNP do zaopiniowania (do 10 lutego br.).

MEiN proponuje podwyżkę w wysokości 7,8 proc. Proponowany przez resort edukacji wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wynosi dla nauczycieli:

1) nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – wzrost o 266 zł;

2) mianowanych – wzrost o 293 zł;

3) dyplomowanych – wzrost o 326 zł.

Proponowana przez MEiN wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego:

Poziom wykształcenia – tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

Związek domaga się podjęcia przez MEiN procedury uzgodnieniowej, polegającej na rozpoczęciu negocjacji ze związkami zawodowymi nad treścią rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Resort edukacji proponuje opiniowanie.

Jak podkreśla ZNP w liście do MEiN, istotnym etapem procedury uzgadniania, odróżniającym ją od opiniowania, jest merytoryczna dyskusja, podczas której możliwe będą negocjacje.

– W przeciwieństwie bowiem do procesu „opiniowania” w procedurze „uzgadniania” istotne miejsce ma element dotyczący negocjacji. Etap ten powinien być zakończony sporządzeniem protokołu uzgodnień, ewentualnie rozbieżności, jeżeli nie udało się uzyskać konsensu co do zajmowanych stanowisk – czytamy w liście ZNP do MEiN z 23 stycznia 2023 roku.

ZNP wnioskuje także do MEiN o pilne udostępnienie danych dotyczących:

O 1 stycznia 2023 roku wzrosła płaca minimalna w Polsce – do 3490 zł. Tymczasem obecnie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi 3424 zł. To o 66 zł mniej niż wynosi płaca minimalna.

Wynagrodzenia nauczycieli na tak niskim poziomie są przyczyną m.in. braków kadrowych w oświacie. Wg ZNP, płace nauczycieli powinny wzrosnąć. Proponujemy konkretne rozwiązania w tym roku oraz rozwiązania systemowe.

Propozycje ZNP:

5 stycznia br. Związek zgłosił w Senacie poprawkę do budżetu w zakresie zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli. Senat przyjął poprawkę ZNP. Poprawka ta zakłada wzrost kwoty bazowej o 22,5%. Teraz zgodnie z procesem legislacyjnym poprawka powróci do Sejmu.

Wzrost kwoty bazowej przełoży się na wzrost wynagrodzeń nauczycieli (na podstawie kwoty bazowej – określanej corocznie w ustawie budżetowej – kształtowane są wynagrodzenia nauczycieli).

Przyjęty w budżecie wzrost wynagrodzenia nauczycieli tylko o 7,8% w żaden sposób nie zrekompensuje galopującej inflacji, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie realnej płacy nauczycieli.

Pod koniec grudnia Związek wystąpił do premiera z postulatem wypłacenia jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli, który mógłby częściowo zrekompensować skutki rekordowo wysokiej inflacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że niewykorzystane środki z rezerwy budżetowej na wzrost wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r. w wysokości ok. 1,3 mld zł powinny być przeznaczone dla nauczycieli, bez względu na wynik rozmów w sprawie zmiany pragmatyki zawodowej nauczycieli. Nie akceptujemy wyjaśnień ministra edukacji, że ww. kwota została między innymi przeznaczona  na dopłaty do zakupu węgla!

Związek proponuje konkretne rozwiązania systemowe. Przygotowaliśmy gotowe projekty aktów prawnych. Spoczywają one teraz w sejmowych szufladach w postaci dwóch obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Czekamy na ich natychmiastowe procedowanie!