Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powołanie Rady Programowej w ramach projektu “Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy”

22 grudnia 2022

20 grudnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej, która została powołana przez OPZZ i ZNP w ramach projektu pt. „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy”. Rada będzie podejmować działania w zakresie dalszego funkcjonowania modelu opisującego rolę Koordynatora Działań Edukacyjnych (KDE) w miejscu pracy. W jej skład weszli przedstawiciele organizacji reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, łącznie 12 osób (OPZZ, ZNP, FPP, FZZ, BCC i Konfederacja Lewiatan). Pracami rady będą kierować: przewodniczący Piotr Ostrowski ( OPZZ) i Aleksandra Wąsik (ZNP).

Model wypracowany w projekcie został też zaprezentowany 21 grudnia na Radzie Dialogu Społecznego, podczas posiedzenia Zespołu Funduszy Europejskich.

Fundusze na przyszłe projekty mające przygotowywać kolejnych KDE zostały wpisane do działań w nowej perspektywie EFS do Programu FERS i będą oparte na naszym modelu działania.