Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Płace i zwolnienia nauczycieli w 2023 roku – konferencja prasowa ZNP

5 stycznia 2023

O 1 stycznia 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce do 3490 zł, a wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego wynosi 3424 zł, czyli o 66 zł mniej.

ZNP proponuje konkretne rozwiązania w tym roku oraz rozwiązania systemowe. Propozycje ZNP:

Zapowiadane przez ministra edukacji zwolnienia zostały źle odebrane w środowisku oświatowym. Zdaniem ZNP, mniejsza liczba uczniów to szansa na zmniejszenie liczby uczniów  w klasach i poprawę warunków nauki.

5 stycznia 2023r . odbyła się konferencja prasowa ZNP “Płace i zwolnienia nauczycieli w 2023 roku”, w której uczestniczyli:

Jednym z tematów konferencji była kwestia wysokości wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

O 1 stycznia 2023 roku wzrosła płaca minimalna w Polsce – do 3490 zł. Tymczasem wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi 3424 zł. To o 66 zł mniej niż wynosi płaca minimalna.

Aktualnie wynagrodzenie zasadnicze w trzech z sześciu grup zaszeregowania nauczycieli jest niższe od płacy minimalnej.

Wynagrodzenia nauczycieli na tak niskim poziomie są przyczyną m.in. braków kadrowych w oświacie. Wg ZNP, płace nauczycieli powinny wzrosnąć. Proponujemy konkretne rozwiązania w tym roku oraz rozwiązania systemowe.

Propozycje ZNP:

5 stycznia br. Związek zgłosi poprawkę do budżetu w zakresie zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli. Poprawkę złożymy dzisiaj podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Poprawka ta, zakładająca wzrost kwoty bazowej o 22,5%, została wcześniej odrzucona przez większość parlamentarna, stąd ponownie wnosimy ją w Senacie.  Mamy nadzieję, że zostanie przez Senat przyjęta. Zgodnie z procesem legislacyjnym poprawka powróci ponownie do Sejmu i jej los będzie zależał od decyzji większości parlamentarnej.

Wzrost kwoty bazowej przełoży się na wzrost wynagrodzeń nauczycieli (na podstawie kwoty bazowej – określanej corocznie w ustawie budżetowej – kształtowane są wynagrodzenia nauczycieli).

Przyjęty w budżecie wzrost wynagrodzenia nauczycieli tylko o 7,8% w żaden sposób nie zrekompensuje galopującej inflacji, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie realnej płacy nauczycieli.

Pod koniec grudnia Związek wystąpił do premiera z postulatem wypłacenia jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli, który mógłby częściowo zrekompensować skutki rekordowo wysokiej inflacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że niewykorzystane środki z rezerwy budżetowej na wzrost wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r. w wysokości ok. 1,3 mld zł powinny być przeznaczone dla nauczycieli, bez względu na wynik rozmów w sprawie zmiany pragmatyki zawodowej nauczycieli. Nie akceptujemy wyjaśnień ministra edukacji, że ww. kwota została między innymi przeznaczona  na dopłaty do zakupu węgla!

Związek proponuje konkretne rozwiązania systemowe. Przygotowaliśmy gotowe projekty aktów prawnych. Spoczywają one teraz w sejmowych szufladach w postaci dwóch obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Czekamy na ich natychmiastowe procedowanie!

To obywatelski projekt ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, który polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB.

Drugi obywatelski projekt ZNP to „Pensje nauczycieli z budżetu”. Zakłada on finansowanie wynagrodzenia nauczycieli z budżetu państwa.

Drugim tematem konferencji były zapowiadane przez ministra edukacji zwolnienia nauczycieli.

Minister Przemysław Czarnek został zapytany w Radiu Zet, czy w przyszłym roku może dojść do masowych zwolnień nauczycieli. – To jest kwestia ok. 100 tys. nauczycieli z 700 tys. w perspektywie dwóch, trzech lat – powiedział.

Te słowa ministra zostały bardzo źle odebrane w środowisku oświatowym. Minister zwalnia nauczycieli w mediach, a na dotychczasowych spotkaniach ze związkami zawodowymi nie poruszał tego tematu.

Zdaniem ZNP mniejsza liczba uczniów to doskonała szansa na zmniejszenie liczby uczniów  w klasach poprawę warunków nauki szczególnie w przepełnionych wielkomiejskich szkołach, które pękają w szwach po likwidacji gimnazjów.