Wniosek ZNP o podjęcie interwencji przez Głównego Inspektora Pracy

13 lipca 2019

13 marca 2019 r. Zarząd Główny ZNP zwrócił się z wnioskiem do Głównego Inspektora Pracy o podjęcie interwencji w sprawie bezprawnego delegowania nauczycieli do pracy w zespołach nadzorujących egzaminy, utworzonych  w innych szkołach niebędących dla tychże nauczycieli pracodawcami. W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Pracy wyniki kontroli, które pokazują  problem dotyczący wyżej wymienionej kwestii. […]

Czytaj...

Wypłaty ze społecznego funduszu Wspieram Nauczycieli

10 lipca 2019

Rozpoczęły się wypłaty ze społecznego funduszu strajkowego „Wspieram Nauczycieli”   Pierwsze wypłaty ze społecznego funduszu strajkowego dla nauczycieli i nauczycielek oraz innych pracowników oświaty, którzy mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie rozpoczęły się 8 lipca 2019 r.  Wnioskujący/wnioskująca otrzyma zapomogę, jeśli: – dochód na osobę mieści się w tej kwocie, – […]

Czytaj...

Biuro nieczynne

26 czerwca 2019

W piątek 28 czerwca 2019 r. biuro Oddziału ZNP w Rybniku jest nieczynne, w związku z udziałem w Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZNP

Czytaj...

Stanowisko ZG ZNP

19 czerwca 2019

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z  18 czerwca 2019 r. w sprawie dalszych działań protestacyjnych Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego dziękuje wszystkim pracownikom oświaty, którzy z wielką determinacją uczestniczyli w szkołach i placówkach w ogólnopolskiej akcji strajkowej  o godność zawodu nauczyciela, w tym o wzrost wynagrodzeń. Tak zdecydowane poparcie dla protestu (ponad 90-procentowe) wymusiło reakcję rządu, […]

Czytaj...

Oświadczenie Społecznego Komitetu Wspieram Nauczycieli

19 czerwca 2019

Oświadczenie Społecznego Komitetu Wspieram Nauczycieli (18 czerwca 2019) Napłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku. Komitet dziękuje nauczycielkom i nauczycielom za okazane zaufanie. Na koncie Wspieram Nauczycieli zebraliśmy 8 557 955,77 zł (stan na 18 czerwca 2019). Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy […]

Czytaj...

Biuro ZNP czynne

19 czerwca 2019

21 czerwca 2019 r. Biuro ZNP nieczynne ferie letnie biuro czynne wtorki i czwartki od 9:00 do 13:00  

Czytaj...

MINISTERSTWO EDUKACJI

23 grudnia 2015

Podsumowanie wyników ankiety ZNP ws. Gimnazjów (Informacja ze strony głównej ZG ZNP) Aż 82 proc. nauczycieli gimnazjów uważa, że w przypadku likwidacji ich szkoły, nie będzie dla nich pracy w podstawówce lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy. Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej w listopadzie br. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, w której wzięło udział 71 […]

Czytaj...

Aktualności z prac na arenie międzynarodowej oraz działań i dokumentów ETUCE

14 maja 2015

1.    Aktualności z prac na arenie międzynarodowej oraz działań i dokumentów ETUCE Spotkanie Krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Budapeszcie  Tematyka:  Pozyskiwanie nowych członków. Wzmacnianie nauczycielskich związków-zawodowych Referenci, m.in.: prezes ZNP – Sławomir Broniarz Prezentacja głównych problemów nauczycielskich związków zawodowych w krajach Europy Środkowo – Wschodniej: niż demograficzny, zmniejszająca się liczba nauczycieli i członków związków; niska kultura […]

Czytaj...

Sekcja Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału w Rybniku informuje.

6 grudnia 2014

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW – YOU WIN CELE: • propagowanie aktywnych form wypoczynku, • doskonalenie sprawności fizycznej przez czynny udział w zawodach sportowych, • utrzymanie i podnoszenie kondycji uczestników zawodów, • wymiana doświadczeń na gruncie sportowo-rekreacyjnym, • wyłonienie najlepszych uczestników poszczególnych dyscyplin i kategorii wiekowych Organizator regionalnych eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Seniorów zobowiązany […]

Czytaj...

MIASTA, KTÓRE NAJBARDZIEJ TRUJĄ SWOICH MIESZKAŃCÓW

31 marca 2014

DF”: MIASTA, KTÓRE NAJBARDZIEJ TRUJĄ SWOICH MIESZKAŃCÓW Po­la­cy od lat trują się na­wza­jem. Smog jest po­wo­dem cho­rób płuc, serca, no­wo­two­rów, miaż­dży­cy, astmy i aler­gii, skra­ca także dłu­gość życia. Na­ukow­cy wy­li­czy­li, że w nie­któ­rych miej­scach w Pol­sce, ży­je­my nawet o kilka lat kró­cej. Mi­chał Ol­szew­ski, re­por­ter „Du­że­go For­ma­tu”, po­pro­sił Głów­ny In­spek­to­rat Ochro­ny Śro­do­wi­ska o wy­li­cze­nie śred­nie­go […]

Czytaj...

Strona 73 z 74« Pierwsza...102030...7071727374

Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego