Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


Nasze przedstawicielki i przedstawiciele na Akademii Organizowania OPZZ

23 maja 2023

22 maja rozpoczęła się kolejna edycja Akademii Organizowania OPZZ, do której zakwalifikowało się 5 osób z ZNP. Akademia adresowana jest do działaczek i działaczy organizacji członkowskich OPZZ z poziomu branżowego, regionalnego, ponadzakładowego i zakładowego, zainteresowanych organizowaniem związków zawodowych oraz – przede wszystkim – aktywnym wdrażaniem metod organizowania w swojej działalności związkowej.

Malejąca przynależność do związków zawodowych ma negatywny wpływ na reprezentatywność związkową, a tym samym pozycję związków zawodowych w życiu społecznym i gospodarczym.

Jednym ze skutecznych sposobów na zatrzymanie spadającego uzwiązkowienia jest wprowadzenie w życie, w ramach szerszego programu rewitalizacji związków zawodowych, spójnej metodologii organizowania pracowników, połączonej z systemem szkoleń związkowców. Organizowanie rozumiane jest nie tylko jako rekrutowanie nowych członków, ale także podnoszenie ich potencjału oddziaływania przez prowadzenie kampanii i wspieranie działaczy związkowych.

W programie pierwszych warsztatów znalazły się takie zagadnienia jak: