Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Nasza legislacyjna kampania: inicjatywy ZNP

13 stycznia 2020

Ruszamy z legislacyjną kampanią! Wniesiemy do Sejmu dwa projekty ustaw: o wzroście wynagrodzeń nauczycieli (o ok. tysiąc zł poprzez powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem) i dyscyplinarkach (znoszący obecne restrykcyjne zapisy). To nasza nowa inicjatywa!

Nasza pierwsza inicjatywa to obywatelski projekt.
Związek powołał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który wniesie do Sejmu projekt ustawy płacowej.

Cel: powiązanie płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem. Gdyby projekt ZNP był dziś prawem, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli o ponad 1 tys. zł więcej niż obecnie!!!
Inicjatywa obywatelska jest efektem decyzji 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP (21-23 listopada 2019 r.), który opowiedział się za przedstawieniem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. W efekcie proponowanej zmiany stawki nauczycielskich zarobków byłyby powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Druga to zmiana obecnych restrykcyjnych przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.
8 stycznia Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał do Klubu Parlamentarnego Lewica projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, w przypadku popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Obecne przepisy są nieprecyzyjne i restrykcyjne.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, nasza propozycja ma zlikwidować restrykcyjne przepisy o karach dyscyplinarnych dla nauczycieli, które weszły w życie we wrześniu 2019 r. “Obecnie dyrektor musi powiadomić rzecznika dyscyplinarnego o każdym przewinieniu pedagoga, jeżeli naruszone zostały prawa i dobro dziecka. Brak precyzyjnych zapisów spowodował, że na wszelki wypadek dyrektorzy do rzecznika zgłaszają wszystkie, nawet najdrobniejsze przewinienia, takie jak np. spóźnianie się na lekcje czy przypadki, gdy nauczyciel nie zauważy bójki między uczniami”.

Projekt ZNP doprecyzowuje obowiązujące obecnie przepisy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Klubu Parlamentarnego Lewica, aby w jak najszybszym czasie uruchomiony został proces legislacyjny.

Czytaj więcej w Rzeczpospolitej (TUTAJ).