Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

List ZNP do MEiN ws. wypłacenia dodatku inflacyjnego

27 grudnia 2022

ZNP zwraca się do szefa MEiN z postulatem wypłacenia za rok 2022 jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli.

LIST ZNP

Warszawa, 21 grudnia 2022 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się z postulatem wypłacenia za rok 2022 jednorazowego dodatku inflacyjnego dla nauczycieli. Dodatek ten częściowo zrekompensuje skutki inflacji  i niewielki wzrost wynagrodzenia nauczycieli od 1 maja 2022 r. w wysokości 4,4%, a także brak podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych od 1 września 2022 r. w związku z reformą awansu zawodowego nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że niewykorzystane środki z rezerwy budżetowej na wzrost wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r. w wysokości ok. 1,3 mld zł powinny być przeznaczone dla nauczycieli, bez względu na wynik rozmów w sprawie zmiany pragmatyki zawodowej nauczycieli.

Nie akceptujemy wyjaśnień Pana Ministra, że ww. kwota została między innymi przeznaczona  na dopłaty do zakupu węgla, w tym również dla nauczycieli. Rozumiemy trudną sytuację na rynku węgla, ale jesteśmy zdecydowanie przeciwni, aby jej rozwiązanie odbyło się kosztem nauczycieli i ich rodzin.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnego podjęcia korzystnej dla pracowników decyzji w kwestii wypłaty jednorazowego dodatku inflacyjnego.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP