Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


List ZNP do MEiN ws. rozmów dot. oceny pracy nauczycieli

9 grudnia 2022

List ZNP do ministra edukacji ws. przebiegu rozmów z pracownikami Ministerstwa Edukacji i Nauki – Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym dotyczących nowelizacji rozporządzenia o ocenie pracy nauczycieli.

– Sądziliśmy, że deklaracja złożona przez Pana Ministra i wiceministra Dariusza Piontkowskiego o likwidacji wartości punktowych przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli i uzgodniona podczas ostatniego spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty jest wiążąca. Niestety, obecnie proponowane są rozwiązania pozostawiające punktację – pisze ZNP w liście do szefa MEiN.

Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje likwidację wartości punktowych przy dokonywaniu poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy.

LIST ZNP

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego po rozmowach 6 grudnia 2022 r. z pracownikami Ministerstwa Edukacji i Nauki – Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w kwestii nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli jest zaniepokojony kierunkiem tych rozmów. Sądziliśmy, że deklaracja złożona przez Pana Ministra i wiceministra Dariusza Piontkowskiego o likwidacji wartości punktowych przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli i uzgodniona podczas ostatniego spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty jest wiążąca. Niestety, obecnie proponowane są rozwiązania pozostawiające punktację.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, po przeprowadzeniu konsultacji z nauczycielami i dyrektorami szkół, podtrzymuje swój postulat likwidacji wartości punktowych przy dokonywaniu poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy, ponieważ obowiązujące regulacje powodują bezprawne tworzenie regulaminów i wskaźników oceny pracy nauczycieli. Ponadto, taka praktyka prowadzi do tworzenia w szkołach zbędnej biurokracji.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra o zajęcie jednoznacznego stanowiska.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP