Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN ws. wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli 16.06.2021

17 czerwca 2021

16 czerwca w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Przedstawiciele związku – wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński i przewodnicząca Komisji Ochrony Pracy ZG Urszula Woźniak – podtrzymali stanowisko ZNP zaprezentowane 18 maja podczas posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, odrzucające propozycje ministerstwa w zakresie wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli. Ponownie przedstawili inicjatywy ZNP zwiększające pensje i prestiż zawodu – gotowe projekty ustaw „Godne płace” i „Pensje nauczycieli z budżetu państwa” (obywatelskie inicjatywy ustawodawcze).

Stronę rządową reprezentował (tylko przez godzinę rozmów) wiceminister Dariusz Piontkowski. Ministerstwo podtrzymało wszystkie proponowane wcześniej rozwiązania, w tym zwiększenie pensum oraz „podwyższenie” wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli kosztem likwidacji uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

18 czerwca odbędzie się spotkanie kolejnej grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Tematem ma być ocena pracy nauczycieli i odbiurokratyzowanie szkoły.

Dotychczas członkowie Zespołu nie otrzymali żadnych materiałów dotyczących tych zagadnień. Propozycje rozwiązań mają być przedstawione dopiero podczas spotkania grupy roboczej.

Postawę strony rządowej traktujemy jako pozorowany dialog.

Kierownictwo ZNP rozważy celowość dalszego udziału przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.