Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

„Drogi do sukcesów w szkole” – konsultacje

30 maja 2021

Do 4 czerwca można konsultować plany działania pt. „Drogi do sukcesów w szkole – rozwiązanie problemu słabych wyników w zakresie umiejętności podstawowych i wczesnego kończenia nauki”: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2021/05/KOMUNIKAT-KOMISJI-w-sprawie-utworzenia-europejskiego-obszaru-edukacji-do-2025_52020DC0625_PL_TXT.pdf

To projekt Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 [link do dokumentu]. Więcej informacji o inicjatywie znaleźć można na stronie komisji Pathways to school success – tackling underachievement in basic skills and early leaving from education and training (europa.eu) gdzie można też zgłaszać swoje uwagi.

Komisja przypomina także ogólne zasady opiniowania dokumentów oraz, że procedury te są dostępne dla wszystkich zainteresowanych daną tematyka obywateli Unii Europejskiej.

„Komisja Europejska jest odpowiedzialna za planowanie, przygotowywanie i proponowanie nowego prawodawstwa europejskiego. Chodzi tu o tzw. prawo inicjatywy ustawodawczej. Przepisy UE chronią interesy Unii i jej obywateli. Obywatele, przedsiębiorstwa, społeczeństwo obywatelskie, organy publiczne i wszystkie inne zainteresowane strony, których mogą dotyczyć dane przepisy, mogą mieć wpływ na proces ich powstawania.(…)Istnieją różne możliwości uczestniczenia w unijnym procesie stanowienia prawa na jego różnych etapach – począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez wnioski ustawodawcze dotyczące nowych przepisów, a skończywszy na ocenie funkcjonowania istniejących przepisów. Uwagi można przekazywać w ramach otwartych konsultacji społecznych i za pośrednictwem innych narzędzi internetowych.

Komisja uwzględnia otrzymane uwagi przy opracowywaniu aktów prawnych i strategii politycznych, a także przy ocenie powiązanych ze sobą aktów prawnych lub strategii politycznych w danym obszarze polityki”. 

Więcej informacji na temat zasad opiniowania projektów unijnych znajduje się na stronie: Planowanie i proponowanie aktów prawych | Komisja Europejska (europa.eu)

Swoją opinię do planów działania przygotował Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE), partner społeczny Komisji Europejskiej, którego członkiem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Opinia ETUCE dostępna jest: