Fotogaleria

ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Nadchodzące wydarzenia

  1. Zebranie Zarządów Ognisk – zdalne

    23 maja @ 16:00 - 17:00
  2. Posiedzenie Zarządu Oddziału

    25 czerwca @ 16:00 - 18:00

“Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa” – realizacja projektu

5 kwietnia 2024

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Konfederacją Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Realizują projekt:

Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych
w procesie monitorowania i stanowienia prawa

Okres realizacji projektu 01.03.2024r. – 31.10.2026r.

Wartość projektu: 4 669 747,50 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 3 853 475,63 zł

Dofinansowanie z dotacji celowej: 676 176,37 zł

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa. Ma on służyć wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego i eksperckiego, związanego z uczestnictwem organizacji związkowych w procesach stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych w szczególności w zakresie zatrudnienia, warunków pracy i płacy, tak aby móc prognozować np. skutki jego zmian. Dzięki uczestnictwu w projekcie będzie możliwa aktualizacja wiedzy w zakresie prawa określającego zasady funkcjonowania poszczególnych branż, które często ulega zmianie. Funkcje związkowe podlegają kadencyjności, co wymaga od organizacji związkowych planowania procesu szkolenia także dla nowych osób.

Projekt będzie wspierał uczestniczki i uczestników projektu poprzez realizację szkoleń z zakresu prawa i umiejętności miękkich, webinaria, konferencje, konwersatoria i doradztwo zgodnie z wcześniej zidentyfikowanymi potrzebami. Działania uzupełni wydanie przewodnika dla członków związków zawodowych. Ważnym elementem projektu będą konferencje naukowe, które umożliwią szeroką wymianę doświadczeń i będą okazją do wysłuchania ekspertów i ekspertek w obszarach objętych projektem. Ze względu na duże zróżnicowanie grup docelowych każda część będzie realizowana odrębnie przez Partnerów projektu, odpowiadając na inne potrzeby branży edukacyjnej, przemysłowej i górniczej.

Grupę docelową w projekcie stanowią przedstawiciele i przedstawicielki partnerów społecznych należących do co najmniej 19 organizacji branżowych zrzeszonych w OPZZ. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 367 kobiet i 365 mężczyzn. Łącznie 732 osoby.

Planowane wskaźniki produktu Projektu to:

Planowane wskaźniki rezultatu Projektu to:

Jeśli istnieje podejrzenie o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON” istnieje możliwość zgłoszenia tego do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej . Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.