Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Chcemy, aby nowy Prezydent RP doceniał rolę edukacji i szanował nauczycieli

3 sierpnia 2020

Jesteśmy przekonani, że edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego. Jako nauczyciele chcemy kształcić i wychowywać kolejne pokolenia opierając się na zasadach solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Chcemy także wykonywać swój zawód w dobrych warunkach, które powinno zapewnić państwo i przy zachowaniu naszej zawodowej autonomii.

W ubiegłym roku podpisaliśmy razem z organizacjami pozarządowymi deklarację obywatelską „Szkoła, jakiej chcemy”. Zgodziliśmy się, że szkoła, jaką chcemy wspólnie tworzyć, to szkoła:

* kompetencji kluczowych

* współpracy, a nie rywalizacji

* projektów, badań i debat

* obywatelska

* szkoła, która decyduje o sobie

* równych szans

* szkoła, która wspiera uczniów i dba o dobre relacje

* dobrze finansowana

* nauczycieli profesjonalistów

* bez polityki.

Wyrażamy nadzieję, że o takiej szkole będziemy mogli rozmawiać z przyszłym Prezydentem RP, który będzie:

Związek Nauczycielstwa Polskiego