Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


Apel ZNP do Prezydenta o zawetowanie ustawy lex Czarnek 2.0

5 grudnia 2022

Apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o skorzystanie z prerogatywy określonej w Konstytucji, tj. prawa weta względem przedmiotowej ustawy, ponieważ w opinii ZNP i wielu środowisk edukacyjnych, ustawa lex Czarnek 2.0 jest szkodliwa.

Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

Szanowny Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Jako największy oświatowy związek zawodowy zrzeszający nauczycieli, pracowników oświaty oraz nauczycieli akademickich i pracowników szkół wyższych apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o skorzystanie z prerogatywy określonej w Konstytucji, tj. prawa weta względem przedmiotowej ustawy, ponieważ w opinii ZNP i wielu środowisk edukacyjnych, ustawa lex Czarnek 2.0 jest szkodliwa i po wejściu w życie doprowadzi do:

Szanowny Panie Prezydencie,

w marcu br., uzasadniając zawetowanie lex Czarnek mówił Pan, że „Uznajmy sprawę za zakończoną. Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory”. Dzisiaj ta przesłanka nadal występuje. Wówczas – odmawiając podpisania ustawy z dnia 13 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wykazał Pan szereg argumentów przeciwko proponowanym zapisom. Te argumenty są także nadal aktualne.

Jak m.in. argument Pana Prezydenta o „braku społecznej aprobaty” dla rozwiązań zawartych w lex Czarnek w czasie „wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską w Ukrainie”: „Wobec tej wojny, Rzeczypospolita Polska potrzebuje spokoju, który omawiana regulacja podważa, m.in. aby w atmosferze konsensusu społecznego i politycznego wprowadzić w życie przepisy wzmacniające bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Sytuacja międzynarodowa wymaga także łagodzenia sporów w społecznościach lokalnych. Przed tymi wspólnotami stoją w obecnej sytuacji nadzwyczajne wyzwania związane z zapewnieniem wsparcia, także w obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, które nie mogą jej realizować w swoim kraju”.

Wyrażamy przekonanie, że nie zmienił Pan zdania w tych kluczowych kwestiach oraz że nadal jest Pan zainteresowany tworzeniem dobrego prawa oświatowego, które będzie stwarzało korzystne warunki w szkołach i placówkach oświatowych. Dlatego ponownie apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0

Szanowny Panie Prezydencie,

nadal zbieramy podpisy pod petycją online do Pana Prezydenta o zawetowanie tzw. ustawy lex Czarnek 2.0. W chwili obecnej pod petycją podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Podpisy przekażemy w najbliższym czasie. Petycja znajduje się pod adresem:

“Lex Czarnek 2.0” – Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie weta. – Petycjeonline.com

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP