Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Strona Główna

plakat_kopalnie

 

STANOWISKO ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

 

Członkowie Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP w pełni solidaryzują się z Bracią Górniczą, popierając ich postulaty i działania w obronie miejsc pracy.

Likwidacja kolejnych śląskich kopalni spowoduje utratę kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy oraz dalszą pauperyzację społeczności Śląska.

Wyrażamy także oburzenie wobec pozorowanych przez rząd działań sprowadzających restrukturyzację górnictwa tylko do decyzji likwidacji kolejnych kopalni.

Węgiel, którego zasoby wystarczyć mogą na kilkadziesiąt lat powinien być podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego.

Od rządu oczekujemy rzeczywistego dialogu społecznego oraz bardziej przemyślanych kompetentnych propozycji i programów restrukturyzacji przemysłu zgodnych także z interesem społecznym.

 

KATOWICE 13 STYCZNIA 2015 R.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z nową propozycją wycieczek oraz imprez kulturalnych w zakładce


„Turystyka i kultura”

 


 

Plan pracy na rok 2014/2015

Opracowując plan pracy na rok szkolny 2014/2015  postanowiliśmy więcej uwagi poświecić potrzebom naszego związkowego środowiska, zwrócić skuteczniejszą uwagę na potrzeby naszych członków.

Oczywiście kiedy w piśmie do Pana Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta występujemy o podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi oraz podwyższenie najniższego   na Śląsku dodatku motywacyjnego oraz dodatku  za wychowawstwo   – to  występujemy w interesie wszystkich pracowników.

Chcemy jednak w  tym roku większy nacisk położyć na różnicowanie odpłatności  za udział w imprezach organizowanych przez ZNP, więcej  imprez adresować wyłącznie do członków ZNP, w większym stopniu kontrolować prawidłowość  gospodarowania środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kontynuacje porad prawnych wyłącznie do członków ZNP,

Powracamy do tradycji związkowych  spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizować będziemy więcej imprez integracyjnych, o których informować będziemy droga elektroniczną, na stronie www oraz na łamach Kuriera Związkowego. Stwierdziliśmy, że pomimo wielkiej pracy Zarządu Oddziału ZNP, z różnych powodów informacja o przedsięwzięciach ZNP nie dociera do  każdego członka Związku. I to musi być poprawione poprzez: obowiązek przekazywania przez sekretariaty placówek oświatowych wszelkich informacji związkowych, poprzez krótkie informacje składane przez prezesów ognisk na  posiedzeniach rad pedagogicznych, poprzez stałą aktualizację strony internetowej i podawanie przez poszczególnych członków swojego adresu poczty elektronicznej. Kontynuować będziemy wydawanie Kuriera Związkowego, a do każdego ognika docierać będzie Głos Nauczycielski.

Będziemy razem – będziemy silniejsi, a wtedy słuchać nas będą najbardziej oporni.

Kazimierz Piekarz

Planowane imprezy

 


 

PODSUMOWANIE RUCHU KADROWEGO 2014 WRZESIEŃ

 

Aktualne sprawozdanie z ruchu kadrowego nauczycieli przedstawia się następująco:

Dla porównania dane z analogicznego okresu roku 2013:

 

Opracował Tadeusz Bonk