Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Strona Główna

Przechwytywanie

 plakat_kopalnie

 

STANOWISKO ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

 

Członkowie Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP w pełni solidaryzują się z Bracią Górniczą, popierając ich postulaty i działania w obronie miejsc pracy.

Likwidacja kolejnych śląskich kopalni spowoduje utratę kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy oraz dalszą pauperyzację społeczności Śląska.

Wyrażamy także oburzenie wobec pozorowanych przez rząd działań sprowadzających restrukturyzację górnictwa tylko do decyzji likwidacji kolejnych kopalni.

Węgiel, którego zasoby wystarczyć mogą na kilkadziesiąt lat powinien być podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego.

Od rządu oczekujemy rzeczywistego dialogu społecznego oraz bardziej przemyślanych kompetentnych propozycji i programów restrukturyzacji przemysłu zgodnych także z interesem społecznym.

 

 

 

KATOWICE 13 STYCZNIA 2015 R.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową propozycją wycieczek oraz imprez kulturalnych w zakładce
„Turystyka i kultura”

 

Bez tytułu

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze, niech Dziecię Jezus umacnia w sercach miłość  i krzepi nadzieję, a czuwająca u żłóbka Maryja uprasza potrzebne łaski  i moce na trud każdego dnia 2015 roku.

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Rybniku


znp-logo 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Oddział Rybnik

40-200 Rybnik, ul. Kościuszki 5
tel./fax (32) 422 28 76, tel. (32) 422 97 79
e-mail: znp@um.rybnik.pl ; rybnik@znp.edu.pl

L.dz. 076/830/14/pk

Rybnik 7  wrzesień  2014

Adam FUDALI
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

 

W związku z trwającymi pracami nad budżetem miasta na rok 2015 Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku  zwraca się z wnioskiem o zaplanowanie        w projekcie budżetu miasta na rok 2015   środków przeznaczonych  na:

  1. podwyższenie  płac pracowników administracji i obsługi w wysokości   100 zł na  etat miesięcznie,
  2. naliczanie  dodatku motywacyjnego w wysokości 120 zł na jeden etat nauczycielski, oraz 300 zł na jeden etat  dla kadry kierowniczej,
  3. zwiększenie dodatku  za wychowawstwo  o  złotówkę na każdego ucznia.

 

Uzasadnienie:

Ad 1. Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów,  z  dniem 1 stycznia 2015 roku najniższe wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi wyniesie 1750  zł. Jeżeli wraz  z podniesieniem najniższego wynagrodzenia  nie podwyższymy wynagrodzenia  wszystkim pracownikom,  to powrócimy do sytuacji  sprzed 2014 roku, którą  charakteryzowało   spłaszczenie wynagrodzeń i  pogłębienie antymotywacyjnego systemu płac;

 

Ad 2.  Dodatek motywacyjny w Rybniku nie był podwyższony od kilku lat i jest jednym z najniższych w województwie śląskim ( np. w Dąbrowie Górniczej wynosi 20% od płacy zasadniczej, w Częstochowie, Gliwicach ,Chorzowie jest naliczane  5%  od  wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, w Katowicach 5%  naliczane od   każdego  stopnia awansu zawodowego, w Sosnowcu 165 zł na etat, itd.).

 

Ad 3.   Wychowanie obok kształcenia jest podstawowym  i najważniejszym zadaniem szkoły, a rolą związku jest sygnalizowanie  zbyt niskiego wynagrodzenia, stąd prośba o rozważenie podwyżki dodatku za wychowawstwo  w wysokości  1 złotego liczonego od jednego ucznia.

Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku oczekuje od Pana Prezydenta  zajęcie stanowiska w sprawie  naszych wniosków  i  uwzględnienia ich w przyszłorocznym budżecie miasta. Wyrażamy jednocześnie gotowość do rozmów w w/w sprawie.

Z wyrazami szacunku – Kazimierz Piekarz

 


 

Plan pracy na rok 2014/2015

Opracowując plan pracy na rok szkolny 2014/2015  postanowiliśmy więcej uwagi poświecić potrzebom naszego związkowego środowiska, zwrócić skuteczniejszą uwagę na potrzeby naszych członków.

Oczywiście kiedy w piśmie do Pana Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta występujemy o podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi oraz podwyższenie najniższego   na Śląsku dodatku motywacyjnego oraz dodatku  za wychowawstwo   – to  występujemy w interesie wszystkich pracowników.

Chcemy jednak w  tym roku większy nacisk położyć na różnicowanie odpłatności  za udział w imprezach organizowanych przez ZNP, więcej  imprez adresować wyłącznie do członków ZNP, w większym stopniu kontrolować prawidłowość  gospodarowania środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kontynuacje porad prawnych wyłącznie do członków ZNP,

Powracamy do tradycji związkowych  spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizować będziemy więcej imprez integracyjnych, o których informować będziemy droga elektroniczną, na stronie www oraz na łamach Kuriera Związkowego. Stwierdziliśmy, że pomimo wielkiej pracy Zarządu Oddziału ZNP, z różnych powodów informacja o przedsięwzięciach ZNP nie dociera do  każdego członka Związku. I to musi być poprawione poprzez: obowiązek przekazywania przez sekretariaty placówek oświatowych wszelkich informacji związkowych, poprzez krótkie informacje składane przez prezesów ognisk na  posiedzeniach rad pedagogicznych, poprzez stałą aktualizację strony internetowej i podawanie przez poszczególnych członków swojego adresu poczty elektronicznej. Kontynuować będziemy wydawanie Kuriera Związkowego, a do każdego ognika docierać będzie Głos Nauczycielski.

Będziemy razem – będziemy silniejsi, a wtedy słuchać nas będą najbardziej oporni.

Kazimierz Piekarz

Planowane imprezy

 


 

PODSUMOWANIE RUCHU KADROWEGO 2014 WRZESIEŃ

 

Aktualne sprawozdanie z ruchu kadrowego nauczycieli przedstawia się następująco:

Dla porównania dane z analogicznego okresu roku 2013:

 

Opracował Tadeusz Bonk