Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN ws. awansu zawodowego nauczycieli

11 czerwca 2021

10 czerwca 2021 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przedstawiciele ZNP – prezes Okręgu Pomorskiego ZNP Elżbieta Markowska i przewodniczący CKMN ZNP Szymon Lepper zaprezentowali stanowisko związku wobec proponowanych przez ministerstwo zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Przypomnieli, że ZNP odniósł […]

Czytaj...

Spotkanie podzespołu ds. awansu i list do MEiN

10 czerwca 2021

Dzisiaj, 10 czerwca 2021 r. odbędzie się spotkanie podzespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Podczas tych rozmów Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentować będą – Elżbieta Markowska, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP oraz Szymon Lepper, przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ZNP. Spotkanie rozpocznie się w ministerstwie edukacji o godz. 11.00. […]

Czytaj...

Wniosek ZNP o wznowienie prac nad projektem „Pensje nauczycieli z budżetu”

8 czerwca 2021

8 czerwca 2021 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował wniosek do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek o uruchomienie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przez właściwe komisje sejmowe. Projekt ten – zainicjowany przez ZNP – dotyczy finansowania wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji celowej z budżetu […]

Czytaj...

Senat: Prace nad ustawą o finansowaniu programów ministra edukacji

8 czerwca 2021

9 czerwca 2021 r. senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zajmie się nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w której znajduje się art. 90w: “1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia”. Ta propozycja powiązana jest […]

Czytaj...

Petycja ZNP ws. wstrzymania prac nad reformą edukacji włączającej

31 maja 2021

1 czerwca 2021 r. rozpoczynamy ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją ws. projektowanych zmian w edukacji włączającej. Petycja – w formie elektronicznej – jest skierowana do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych i samorządowych. O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera i parlament. Link do petycji ZNP: https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_wstrzymania_projektowanych_zmian_w_edukacji_wczajcej_i_poddania_projektu_rzeczywistym_konsultacjom PETYCJA ws. […]

Czytaj...

List ZNP do Premiera ws. reformy edukacji włączającej

30 maja 2021

W specjalnym liście do Premiera RP Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom. Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki systemowe zmiany są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. Warszawa, 26 maja 2021 r. Pan Mateusz […]

Czytaj...

„Drogi do sukcesów w szkole” – konsultacje

30 maja 2021

Do 4 czerwca można konsultować plany działania pt. „Drogi do sukcesów w szkole – rozwiązanie problemu słabych wyników w zakresie umiejętności podstawowych i wczesnego kończenia nauki”: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2021/05/KOMUNIKAT-KOMISJI-w-sprawie-utworzenia-europejskiego-obszaru-edukacji-do-2025_52020DC0625_PL_TXT.pdf To projekt Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 [link do dokumentu]. Więcej informacji o inicjatywie znaleźć można na stronie komisji Pathways to school success – […]

Czytaj...

Webinarium 26 maja: Ewaluacja do poprawy?

30 maja 2021

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego zaprasza do udziału w dyskusji online pt. “Ewaluacja do poprawy?”, podczas której będziemy analizować wyzwania i mankamenty związane z planowaną ewaluacją działalności naukowej za lata 2017-2021. Webinarium odbędzie za pośrednictwem platformy Zoom w środę 26 maja o godzinie 17:30. W dyskusji udział wezmą: • dr hab. inż. […]

Czytaj...

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN 18.05.2021

30 maja 2021

Dzisiaj, 18 maja 2021 r. po południu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego tematem były „Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli. Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statutu zawodowego pracowników oświaty”. W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele ZNP – Urszula Woźniak, ZG ZNP i Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. Podczas […]

Czytaj...

Informacja ZNP przed rozmowami z MEiN (18.05)

30 maja 2021

Związek Nauczycielstwa Polskiego weźmie udział w rozmowach z ministerstwem edukacji nt. propozycji MEiN dot. statusu zawodu nauczyciela. Chcemy rozmawiać. Chcemy rzeczywistego zwiększenia: – prestiżu zawodu nauczyciela – pensji w oświacie! Niestety, te propozycje, które zostały nam przekazane tydzień temu przez ministerstwo tego nie zapewniają. Proponowane przez MEiN zmiany dotyczą m.in: czasu pracy (m.in. wzrost pensum […]

Czytaj...

Strona 2 z 3712345...102030...Ostatnia »

Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego