Nasze inicjatywy dotyczące wzrostu wynagrodzeń

12 lutego 2020

Dzisiaj na konferencji mówiliśmy o naszej obywatelskiej inicjatywie zrównującej płace nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem oraz o naszych poprawkach, które przyjął Senat, aby tegoroczne podwyżki płac w wysokości 6% były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br. – Apelujemy do posłów i posłanek o przyjęcie poprawek Senatu do tzw. ustawy okołobudżetowej. Senat przyjął […]

Czytaj...

Senat przyjął nasze poprawki dot. podwyżek od stycznia

12 lutego 2020

W ubiegłym tygodniu Senat przyjął nasze poprawki do tzw. ustawy okołobudżetowej. Teraz zaapelujemy do posłów wszystkich opcji o ich nieodrzucanie. Proponujemy m.in. aby tegoroczne podwyżki płac były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br. Wszystkie poprawki zgłoszone przez ZNP do tzw. ustawy okołobudżetowej zostały przez Senat przyjęte większością głosów, w tym poprawka […]

Czytaj...

Los podwyżek dla nauczycieli w rękach Sejmu

11 lutego 2020

6 lutego Senat RP przyjął zgłoszone przez ZNP poprawki do ustawy okołobudżetowej. Poprawki dotyczyły między innymi wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. z wyrównaniem od 1 stycznia. Poprawki zostaną skierowane do Sejmu na najbliższe posiedzenie. ZNP zwróci się do posłów o ich przyjęcie. Dziękujemy senatorom za poparcie naszych poprawek stosunkiem głosów 52 do […]

Czytaj...

Zmiany w Statucie ZNP

4 lutego 2020

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycznia 2020 roku dokonano rejestracji zmian w Statucie ZNP, uchwalonych 23 listopada 2019 roku przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Stosownie do treści art. 6945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego wpis dotyczący rejestracji zmian w Statucie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego […]

Czytaj...

Komunikat z rozmów w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli

30 stycznia 2020

29 stycznia w Ministerstwie Edukacji Narodowej wznowił prace Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Przedmiotem prac Zespołu będzie nauczycielska pragmatyka, w tym kwestie dotyczące: komisji dyscyplinarnych, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, systemu finansowania oświaty i wynagrodzeń nauczycieli, czasu pracy. Ministerstwo zapowiada stworzenie nowej pragmatyki zawodowej nauczycieli, która mogłaby obowiązywać od stycznia 2021 roku. […]

Czytaj...

Dyscyplinarki – rozmowy w MEN i nasza propozycja zmian

30 stycznia 2020

Klub Lewicy we współpracy z ZNP złożył dziś, 29.01.2020 w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w sprawie postępowań dyscyplinarnych nauczycieli. Dziś w MEN rozpoczęły się także rozmowy na ten temat z udziałem sześcioosobowej grupy ZNP (Krzysztof Baszczyński, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski, Urszula Woźniak, Krzysztof Lisowski, Edyta Książek). Tuż przed spotkaniem w ministerstwie edukacji odbyła się wspólna […]

Czytaj...

Seminarium na temat nauczania o Holokauście

29 stycznia 2020

Dzisiaj, 28 stycznia 2020 r., prezes ZNP Sławomir Broniarz oficjalnie rozpoczął międzynarodowe seminarium na temat nauczania o Holokauście z udziałem nauczycieli z całego świata. Organizatorem seminarium, które odbywa się w Krakowie jest ZNP. Bierze w nim udział 60 nauczycieli ze wszystkich kontynentów. – Dbajmy o prawdę, demokrację, prawa człowieka. I nigdy nie bierzemy ich za […]

Czytaj...

O dyscyplinarkach na posiedzeniu Zespołu ds. statusu

27 stycznia 2020

29 stycznia o godz. 11.00 odbędzie się w Ministerstwie Edukacji Narodowej posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego, które ma dotyczyć postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele MEN, nauczycielskich związków zawodowych i samorządów. ZNP proponuje zmianę nieprecyzyjnych i restrykcyjnych przepisów dotyczących postepowań dyscyplinarnych, które obowiązują od 1 września 2019 roku. Zgodnie z nimi nauczyciela, który […]

Czytaj...

Nauczyciele na 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz

24 stycznia 2020

27 stycznia 2020 r. nauczyciele z całego świata wezmą udział w oficjalnych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. 60-osobowa grupa nauczycieli z całego świata m.in. z Polski, Izraela, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii, Urugwaju i USA weźmie udział w oficjalnych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. […]

Czytaj...

Pensje nauczycieli z budżetu. Przypominamy o naszej inicjatywie

23 stycznia 2020

Pensje nauczycieli z budżetu. Przypominamy o naszej obywatelskiej inicjatywie, która jest w Sejmie – komunikat ZNP (23.01.2020) • Nasza obywatelska inicjatywa, pod którą podpisało się ponad 340 tysięcy osób, dotycząca wypłacania nauczycielskich pensji z budżetu państwa, od czterech lat czeka na dalsze procedowanie w Sejmie. • Z zadowoleniem przyjmujemy coraz liczniejsze głosy przedstawicieli samorządów i […]

Czytaj...

Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego