Warto wiedzieć, że…

8 marca 2014

DODATEK ZA WARUNKI PRACY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH? – MINISTER NIE MÓWI NIE. 26 lutego 2014 r. członkowie kierownictwa ZNP – prezes Sławomir Broniarz i wiceprezes Krzysztof Baszczyński – spotkali się z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem spotkania była sytuacja pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawiciele ZNP przekazali ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi projekt nowelizacji ustawy o […]

Czytaj...

Nauczyciele z Rybnika najlepsi w Polsce!

13 lutego 2014

Nauczyciele ZNP Rybnik zwyciężyli podczas Ogólnopolskiego Turnieju piłki nożnej halowej rozgrywanego w Milówce. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Europy w Bułgarii. ZNP Rybnik reprezentowali: Adam Adamczyk, Tomasz Adamczyk, Sebastian Balon, Łukasz Norek, Adam Roezner (kapitan). Wyniki turnieju: Grupa I: 1. ZNP Żywiec -7pkt 2. ZNP Zgierz -5pkt 3. ZNP Milówka -2pkt 4. ZNP […]

Czytaj...

Prawo

16 października 2013

Odpowiedź MPiPS ws. świadczeń kompensacyjnych Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na list ZNP w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. nr 97, póz. 800). MPiPS informuje, że zgodnie z art. 4 ust. l  ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych prawo do świadczenia przysługuje nauczycielom, którzy […]

Czytaj...

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP

17 września 2013

STANOWISKO ZWIĄZKU NAUCZCYIELSTWA POLSKIEGO W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KARTA NAUCZYCIELA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że podobnie jak przedstawione w marcu 2013 r. założenia zmian w ustawie Karta Nauczyciela, tak i przedłożone w obecnym projekcie ustawy konkretne zmiany legislacyjne nie zostały podporządkowane deklarowanym przez projektodawców celom projakościowym, motywowane są natomiast […]

Czytaj...

Stanowisko Zarządu Oddziału ZNP

9 listopada 2012

Stanowisko Zarządu Oddziału   Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku z dnia 8 listopada 2012 r.  w sprawie sytuacji materialnej pracowników administracji i obsługi. Związek Nauczycielstwa Polskiego od wielu lat domaga się od władz samorządowych miasta Rybnika zwiększenia nakładów na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji   placówek oświatowo – wychowawczych.  W piśmie z  września br. ( o sygn. 0161/496/12)  wnioskowaliśmy […]

Czytaj...

Kurier Związkowy

8 listopada 2012

  KURIER  ZWIĄZKOWY    zebranie prezesów ognisk w dniu 10 czerwca Zarządu  Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w  Rybniku …………………………………………………………………………………… Czy będą zniżki dla  nauczycieli Żaden z ministrów nie chce rozstrzygać, czy nauczyciele powinni stracić 37-proc. zniżkę na korzystanie z komunikacji publicznej, czy też dodatkowo należy objąć nią zatrudnionych w przedszkolach. Senat opowiada się za zmniejszeniem jej wysokości […]

Czytaj...

Biblioteka Nauczyciela

18 października 2012

W biurze Oddziału ZNP w Rybniku znajdują się wydawnictwa pedagogiczne, które polecamy dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty; 1).  „Wszystko o godzinach” – cena 6,-zł 2). „Prawna ochrona osób wykonujących zawód nauczyciela” – cena 6,-zł 3). „Prawa i obowiązki nauczyciela jako członka Rady Pedagogicznej” – cena 6,-zł 4). „Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie […]

Czytaj...

Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego