Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Strona Główna


Zebrania w Oddziale ZNP w Rybniku

Zebrania Zarządu Oddziału ZNP – godz. 13:00, ul. Orzeszkowej 17

Zebrania Zarządów Ognisk ZNP– godz. 16:00, ul. T. Kościuszki 5

Terminy: 23 X; 7 XI; 12 XII; 9 I; 6 II; 5 III; 2 IV; 7 V, 4 VI 


Manifestacja 8 stycznia 2020 r. w Katowicach
„ŁAŃCUCH ŚWIATŁA DLA EDUKACJI”

8 stycznia 2020 roku w Katowicach o godzinie 16.00 uczestniczyliśmy w  PIKIECIE W OBRONIE GODNOŚCI – w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej – ŁAŃCUCH ŚWIATŁA DLA EDUKACJI.

Manifestacja odbyła się przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, w ramach Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Oświaty. Protestu w obronie godności i prestiżu zawodu. Protestu w obronie podstawowych praw pracowniczych.

W manifestacji wzięli udział pracownicy oświaty z placówek powiatu rybnickiego – Rybnika, Świerklan, Jankowic, Jejkowic, Lysek.

Byliśmy tam razem!  Walczyliśmy, bo nikt za nas tego nie zrobi!

 galeria


Aktualne informacje dla Społecznych Inspektorów Pracy w nowej zakładce – zapraszamy


 

ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO plakat ZNP


    

PLUS DLA ZNP

Plus-dla-ZNP

Polkomtel wspólnie z Zarządem Głównym ZNP przygotował specjalną promocję – Program Partnerski.

Do tej promocji mogą przystąpić – w ramach abonamentu dla osób indywidualnych – wszyscy członkowie ZNP, ich rodziny i znajomi. Ponieważ jest to oferta specjalna dla ZNP, dlatego przy kontakcie z infolinią potrzebny jest element weryfikacyjny. Jest nim numer legitymacji ZNP. Posługując się tym numerem, możemy zawrzeć umowę na abonament.

Wszyscy członkowie ZNP mogą przystąpić do programu: zarówno posiadacze nowych legitymacji, jak i tych starszych (papierowych). Wystarczy, że Ci ostatni prześlą na adres: mgerwel@znp.edu.pl, 5 ostatnich cyfr swojego dowodu osobistego, imię i nazwisko i nazwę Oddziału. Na podstawie tych danych zostanie uzupełniona lista weryfikacyjna przekazywana do Plusa.

 OFERTA: Za miesięczny abonament w wysokości 10 zł netto, otrzymujemy:

Dotychczasowe numery telefonów u innych operatorów, możemy przenieść na ten abonament. A w przypadku numeru na kartę w Plusie, można ten numer telefonu, przenieść w ramach konwersji.

Aby przystąpić do Programu Partnerskiego należy:

Możliwość skorzystania z taniego abonamentu zwiększa komunikatywność wśród członków ZNP i z naszymi znajomymi.

Więcej informacji udziela kolega Marian Gerwel – Przedstawiciel ZNP do kontaktów z Plusem. E-mail: mgerwel@znp.edu.pl, telefon: 601 322 206; VPN-2206.

Regulamin_ Program Partnerski ZNPZASIŁKI STATUTOWE

      Do otrzymania zasiłków statutowych uprawniony jest każdy członek ZNP.

      Wypłata zasiłków następuje po przedłożeniu właściwego dokumentu, potwierdzającego zdarzenie:

     Aby otrzymać zasiłek należy wypełnić wniosek

       KWOTY ZASIŁKÓW STATUTOWYCH

      załączając odpowiednio:


    ZAPOMOGI LOSOWE/ZDROWOTNE

Zapomogi losowe przyznawane są członkom ZNP, którzy mają co najmniej 2 letni staż przynależności do ZNP.
Zapomóg udziela się w przypadkach losowych:
• straty materialne w wyniku pożaru, powodzi. włamania, kradzieży, zalania,
• wydatki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, pobytem w szpitalu, przebytymi operacjami,
Zapomogi przyznawane są raz na rok.
W celu otrzymania zapomogi należy:
• wypełnić wniosek o zapomogę – załączyć aktualną dokumentację pozwalającą ustalić fakt poniesienia wydatków faktury, rachunki, recepty) lub wystąpienia zdarzenia, (informacje, protokoły, zaświadczenia od lekarza, z instytucji itp.),
• przedstawić wniosek prezesowi ogniska celem poświadczenia i umotywowania,
• dostarczyć do biura Zarządu Oddziału,    

Aby otrzymać zapomogę należy wypełnić wniosek