Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Rozmowy płacowe w MEN

5 grudnia 2019

4 grudnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyły się rozmowy dotyczące projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych. ZNP reprezentował wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował ww. projekt, ponieważ nie uwzględnia on propozycji ZNP odnośnie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, jak również w ogóle nie przewiduje jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia. Trudno bowiem uznać za podwyżkę wynagrodzenia dostosowanie tabeli płac do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. W opinii przekazanej Ministrowi Edukacji Narodowej, Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w wysokości 15% od stycznia 2020 r.

Ponadto ZNP wnosi o dokonanie zmian w treści rozporządzenia polegających na:

W tym celu niezbędna jest zmiana kwoty bazowej. Minister Edukacji Narodowej poinformował uczestników spotkania o rozpoczęciu w roku 2020 rozmów dotyczących  zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Rozmowy te mają toczyć się w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli – ich zakres będzie szeroki. Dotyczył będzie finansowania oświaty, w tym systemu wynagradzania nauczycieli, czasu pracy i awansu zawodowego, a także systemu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński: To spotkanie niczego nie wniosło i niczego nie wyjaśniło. Byłem przekonany, że minister edukacji narodowej przedstawi nam jakaś ofertę. Najniższe wynagrodzenia nauczycieli i tak musiałyby zostać wyrównane do poziomu płacy minimalnej. Ale jeżeli ta oferta ma polegać na tym, że od września nauczyciele dostaną 6 proc. podwyżki i że minister Piontkowski dopiero będzie o tym rozmawiał z ministrem finansów, to pytam się, gdzie ta podwyżka jest zapisana w projekcie budżetu, gdzie jest kwota bazowa? Przypomniałem ministrowi Piontkowskiemu, że w lutym br. deklarował, że jak będzie wchodziła w życie tegoroczna podwyżka, to nastąpi zmiana kwoty bazowej. Jedyna rzecz jaką ustaliliśmy, to to, że od stycznia 2020 r. zaczną się prace zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Przed spotkaniem miałem jeszcze jakąś nadzieję, a teraz już nie mam. Bo to, że szef MEN zapowiada, że będzie rozmawiał z ministrem finansów o ewentualnych podwyżkach nic nie znaczy. Do takich rozmów powinno dojść dużo wcześniej.

         Cały wywiad na stronie www.glos.pl, polecamy!