Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

Kursy, szkolenia, studia

Pmoc

UWAGA – SZKOLENIE

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 20 GRUDNIA 2018 O GODZ. 16,00, UL. E.ORZESZKOWEJ 17

TEMAT: „Procedury postępowania nauczyciela w przypadkach kryzysowych”

Zapisy w biurze Oddziału ZNP, dla czł. ZNP szkolenie jest bezpłatne, po wcześniejszym zgłoszeniu.

ZAPRASZAMY!!!!

Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje uruchomienie w Rybniku studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu Pedagogiki specjalnej

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z AUTYZMEM ORAZ ZESPOŁEM ASPERGERA,

przygotowujących słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi

i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem,

umiejętność planowania pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej, w tym opracowania

Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

 dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą

z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli  na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla , psychologów, logopedów,

pedagogów. Studia chcemy uruchomić jeszcze w tym roku.

Więcej na stronie: www.znp.edu.pl

  Zapraszamy również na szkolenia z następujących tematów:

  1. Trening umiejętności społecznych (8 godz.)

   2. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych oraz społecznych u dzieci oraz osób z autyzmem (8 godz.)

  3. Autyzm-przyczyny, diagnoza, symptomy i sposoby terapii (5 godz.)

  4. Terapie wspomagające terapie i edukacje osób z autyzmem (8 godz.)

  5. Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami, uczniami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami (8 godz.)

  6. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim (5 godz.)

  7. Podstawy Edukacji Bazalnej w terapii i nauczaniu dzieci z wieloraką niepełnosprawnością (8 godz.)

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze ZNP przy ul. Kościuszki 5, tel.32/42 22 876