Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Kursy/studia


Szkolenia podstawowe i uzupełniające ZSIP

Szkolenie uzupełniające – 8 stycznia 2020 r.
Szkolenie podstawowe – 9 i 30 stycznia 2020 r.
Karty zgłoszeń na szkolenia SIP do pobrania ze strony rybnik.znp.edu.pl w zakładce SIP


Zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 7 września 2019 r. – materiały ze szkolenia z mecenasem Michałem Olesiakiem:

Czas pracy nauczyciela – zmiany – materiały ze szkolenia z mecenasem Michałem Olesiakiem: 


Materiały o awansie zawodowym „po nowemu” – Karta Nauczyciela – nowelizacja z dnia 1 września 2019 r.


STUDIA PODYPLOMOWE

studiagrafikaZwiązek Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych – Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie organizuje studia podyplomowe adresowane do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.
Prowadzimy studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli i osób, które chcą pracować w oświacie oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne z zakresu zarządzania, administracji i stosunków międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są  z zastosowaniem technik kształcenia na odległość (e-learning), co pozwala z jednej strony obniżyć koszty czesnego, a z drugiej zaoszczędzić czas studenta. Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i uznani praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanych studiów podyplomowych pomocne są w realizacji planów zawodowych wszystkich, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Czesne:

 Czesne za studia płatne w miesięcznych ratach.