Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Dokumenty


 1. Statut ZNP

 2. Karta Nauczyciela

 3. Prawo Oświatowe

 4. Ustawa o systemie oświaty

 5. Kodeks Pracy

 6. Ustawa o Związkach Zawodowych

 7. Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy

 8. Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 9. RODO

 10. Deklaracja wstąpienia do ZNP

 11. Regulamin przyznawania zasiłku statutowego i zapomogi losowej

 12. Zasiłek statutowy – wniosek

 13. Zapomoga losowa – wniosek

 14. Druk- szukam pracy