Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego

Warto wiedzieć, że…

8 marca 2014

DODATEK ZA WARUNKI PRACY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH? – MINISTER NIE MÓWI NIE.

26 lutego 2014 r. członkowie kierownictwa ZNP – prezes Sławomir Broniarz i wiceprezes Krzysztof Baszczyński – spotkali się z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem spotkania była sytuacja pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przedstawiciele ZNP przekazali ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmian w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. ZNP proponuje wprowadzenie prawa do dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy dla pracowników pedagogicznych pracujących bezpośrednio z dzieckiem.

Podczas spotkania poruszono również problem dotyczący przekazywania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwracając uwagę na fakt, że zmiana statusu pracowników pedagogicznych spowodowała nieprawidłowości przy przekazywaniu środków na zfśs do placówek. Niektóre organy prowadzące „zapominają”, że przy naliczaniu środków na fundusz należy uwzględnić zwiększony (określony w Karcie Nauczyciela) wskaźnik na każdego emerytowanego nauczyciela (lub rencisty) – byłego pracownika danej placówki (przypominamy, że ich status nauczyciela –emeryta nie uległ zmianie, jak w przypadku czynnych pracowników pedagogicznych).

Minister Kosiniak-Kamysz z zainteresowaniem odniósł się do propozycji ZNP i zapewnił, że będą one przedmiotem dalszych prac resortu.