Fotogaleria


Aktualności


ZNP na facebooku


Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego


Relacja: Rozmowy MEiN – ZNP

1 grudnia 2022

30 listopada 2022 r. przedstawiciele ZNP po raz kolejny spotkali się z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. To kontynuacja rozmów z 9 listopada, gdy poruszono temat m.in. nauczycielskich wynagrodzeń, umożliwienia powrotu do pracy w szkole osobom pobierającym świadczenie kompensacyjne oraz biurokracji, jaką wywołały ostatnie zmiany w ocenie pracy. Tym razem MEiN poszerzyło formułę spotkania zapraszając na nie także przedstawicieli oświatowej “Solidarności” i Forum Związków Zawodowych.

ZNP reprezentowali prezes ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP:

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z zaplanowanymi tematami środowego spotkania. To świadczenia kompensacyjne oraz odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli w kontekście nowej oceny pracy nauczycieli.

Omówione zostały także tematy zgłoszone przez ZNP:

– dodatek inflacyjny za rok 2022. To inicjatywa ZNP. Związek przekazał ministrowi wniosek o przyznanie nauczycielom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do 31 grudnia 2022 r. jednorazowego dodatku inflacyjnego. Środki na pokrycie ww. dodatku powinny pochodzić między innymi z niewykorzystanej rezerwy celowej przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022;

– podwyżki w 2023 roku i propozycja ZNP zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli;

– sprawy emerytalne, w tym możliwość przywrócenia art. 88 KN;

– lex Czarnek 2.0 – negatywne konsekwencje wejścia w życie ustawy.

Rozmowy MEiN-ZNP. Resort poprawi ocenę pracy i uchyli drzwi do powrotu do szkół nauczycielom na kompensówkach – Głos Nauczycielski (glos.pl)

– Rozmowy były o tyle ważne, ponieważ pokazały, że ZNP składając swoje propozycje nie trafia w próżnię. Dotyczą one istotnych problemów ważnych dla edukacji. Jeżeli MEiN podejmuje działania na rzecz ich realizacji, to mamy tym większe poczucie satysfakcji i zadowolenia – podsumował rozmowy prezes ZNP Sławomir Broniarz w rozmowie z Głosem. – Odpowiadamy na problemy środowiska nauczycielskiego i znajduje to zrozumienie w resorcie edukacji. Ministerstwo widzi te problemy i na nie reaguje – dodał.

– Z przedstawicielami związków zawodowych rozmawialiśmy na tematy dotyczące świadczeń kompensacyjnych, oceny pracy nauczycieli oraz podziału subwencji oświatowej. W każdym z tematów znaleźliśmy punkty wspólne. To było merytoryczne spotkanie – ocenił wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.

FOTO: Spotkanie 30.11.2022 MEiN (źródło)