Galeria

Aktualności

ZNP na facebooku

Szukam pracy


Członkowie ZNP poszukujący zatrudnienia proszeni są o wypełnienie druku – szukam pracy i dostarczenie do biura ZNP w Rybniku.

stan na XI 2019r.

Agnieszka – wykształcenie wyższe,
kwalifikacje: nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog, nauczyciel świetlicy;

Agata –  wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany
kwalifikacje: nauczyciel języka niemieckiego;

Marcin – wykształcenie wyższe,
kwalifikacje: nauczyciel wychowania-fizycznego, świetlicy (szuka dodatkowych godzin)

Justyna –  wykształcenie wyższe, nauczyciel kontraktowy
kwalifikacje: nauczyciel informatyki, techniki,
w trakcie studiów podyplomowych z Edukacja wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Oligofrenopedagogiki
(szuka zatrudnienia w okolicach Raciborza, gmin: Gaszowice, Jejkowice i Lyski);

Artur – wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany (13 lat w oświacie)
kwalifikacje: nauczyciel wychowania fizycznego, trener sportowego tańca towarzyskiego;

Mariola – wykształcenie licencjackie
kwalifikacje: licencjat – nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, w trakcie studiów podyplomowych z autyzmu i zespołu Aspergera (koniec – czerwiec 2020)

Maria – wykształcenie wyższe i podyplomowe
kwalifikacje: nauczyciel historii, podyplomowo- języka polskiego, wychowania do życia  rodzinie, oligofrenopedagog, podyplomowo- zarządzanie przedsiębiorstwem, kurs – edukacja regionalna, przewodnik górski (Beskidy i  Sudety Wschodnie), przewodnik-woj opolskie i śląskie (PTTK).

Dane kontaktowe dla pracodawców do uzyskania w biurze ZNP w Rybniku.