Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

Studia podyplomowe

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe kwalifikacyjne:

CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZG W RYBNIKU ZAPRASZA NA

studia podyplomowe: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Cel studiów:

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji osób mających do czynienia z danymi osobowymi i informacjami niejawnymi jako administratorzy danych osobowych (ADO), przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), a myśl przepisów RODO – inspektorów ochrony danych osobowych (IODO), a także zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają zajmować się

i specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, w tym:

Program studiów:

 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

(z uwzględnieniem przepisów RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – 16 godz.

 1. Administrator danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor ochrony danych – prawa, obowiązki, odpowiedzialność prawna – 12 godz.
 2. Prawne i praktyczne aspekty tworzenia i archiwizacji dokumentów – 16 godz.
 3. Bezpieczeństwo przemysłowe, tajemnica przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo osobowe – 16 godz.
 4. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych – 12 godz.
 5. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem danych osobowych i informacji niejawnych – 16 godz.
 6. Audyt oraz analiza i ocena ryzyka -12 godz.
 7. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej i niejawnej – 12 godz.
 8. Ochrona informacji niejawnych w stanach kryzysowych i nadzwyczajnych – 12 godz.
 9. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji – 12 godz.
 10. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych – 12 godz.
 11. Seminarium dyplomowe – 12 godz.
 12. Studia organizowane są w systemie zaocznym, 2-semestralnym. Łączna liczba godzin: 160.Całkowity koszt studiów 2200 (I sem 1100 i II sem 1100)+ 30 zł. za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – nie ma wpisowego. Dla członków ZNP będzie wynegocjowana zniżka .