Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

Stanowisko Zarządu Oddziału ZNP

9 listopada 2012

Stanowisko Zarządu Oddziału   Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku z dnia 8 listopada 2012 r.  w sprawie sytuacji materialnej pracowników administracji i obsługi.

Związek Nauczycielstwa Polskiego od wielu lat domaga się od władz samorządowych miasta Rybnika zwiększenia nakładów na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji   placówek oświatowo – wychowawczych.  W piśmie z  września br. ( o sygn. 0161/496/12)  wnioskowaliśmy o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu na podwyżkę w  niewygórowanej wysokości  4,5% .

Z pierwszych rozmów prowadzonych w tej sprawie dowiadujemy się,  że władze samorządowe planują w przyszłorocznym budżecie jedynie podniesienie najniższego wynagrodzenia do wysokości 1600 zł.

Zarząd Oddziału uważa, że brak wzrostu wynagrodzeń będzie skutkował dalszym realnym obniżeniem płac i pogorszeniem warunków materialno – bytowych. Nastąpi dalsze spłaszczenie płac, a system wynagradzania  pozbawiony zostanie  jakichkolwiek systemów motywacyjnych, nieuwzględniających ani  poziomu kwalifikacji, ani zakresu obowiązków i odpowiedzialności.

Pragnę zwrócić uwagę, że wzrośnie grupa  pracowników, których wynagrodzenie będzie na poziomie krajowej płacy minimalnej, a ponad stu pracowników otrzymywać będzie dodatek wyrównawczy.

Całkowicie przekreślone zostaną wspólne przedsięwzięcia sprzed pięciu lat dotyczące standaryzacji zatrudnienia  oraz wypracowania motywacyjnego systemu płac.

Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku  w swojej praktyce zawsze powstrzymuje się od wysuwania postulatów, których realizacja w sposób oczywisty przekracza możliwości finansowe organu prowadzącego, stąd niewygórowana  procentowa propozycja podwyżki i otwartość na dalsze negocjacje w/w sprawie.

ZNP wyraża opinię , że w czasie kryzysu gospodarczego w pierwszej kolejności należy zadbać o warunki socjalne mieszkańców wspólnoty samorządowej, należy szukać takich rozwiązań, które nie pogłębią i tak trudnej sytuacji materialnej pracowników, stąd nie ma przyzwolenia ze strony członków ZNP na wyrażenie zgody na  całkowity brak podwyżek w 2013 roku.

Ponadto Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje: