Razem od 110 lat!

Razem od 110 lat!

Sekcje

Aktualności

Kategorie

INFORMACJE DLA CZŁONKÓW ZNP

znp-logo

 

Deklaracja wstąpienia do ZNP

Plik do pobrania:

Deklaracja wstąpienia do ZNP

Z tytułu przynależności do ZNP, każdy członek posiada prawo do korzystania z:

 Ochrony prawnej w zakresie:

ZASIŁKI STATUTOWE

 Do otrzymania zasiłków statutowych uprawniony jest każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 Wypłata zasiłków następuje po przedłożeniu właściwego dokumentu, potwierdzającego zdarzenie:

Aby otrzymać zasiłek należy wypełnić wniosek Pliki do pobrania   Zasiłek statutowy A-4

KWOTY ZASIŁKÓW STATUTOWYCH

Zasiłek statutowy co do zasady wypłacany jest w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia

ZAPOMOGI LOSOWE

Zapomogi losowe przyznawane są członkom ZNP, którzy mają co najmniej 2 letni staż przynależności do ZNP.
Zapomóg udziela się w przypadkach losowych:
• straty materialne w wyniku pożaru, powodzi. włamania, kradzieży, zalania,
• wydatki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, pobytem w szpitalu, przebytymi operacjami,
Zapomogi przyznawane są raz na rok.
W celu otrzymania zapomogi należy:
• wypełnić wniosek o zapomogę – załączyć aktualną dokumentację pozwalającą ustalić fakt poniesienia wydatków faktury, rachunki, recepty) lub wystąpienia zdarzenia, (informacje, protokoły, zaświadczenia od lekarza, z instytucji itp.),
• przedstawić wniosek prezesowi ogniska celem poświadczenia i umotywowania,
• dostarczyć do biura Zarządu Oddziału,    

symbolW biurze Oddziału ZNP można uzyskać poradę prawnika ZNP (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym)